Космически Кораби от Сириус – Хатонн 15.11.2013


Хатонн чрез Марк Гамма

Мои обични хора тук, това съм аз, ХАТОНН говори .

Това е първият път, когато говоря с вас чрез този канал и със сигурност няма да е за последен път. От сега ще се връщам към вас на редовни интервали с някое ново и интересно съобщение, тъй като аз заедно с този канал, ще изготвим някоя нова и неизчерпаема тема, която трябва да ви бъде предадена. Ние ще отидем на пътешествие до космическите кораби на Галактическата Федерация .

Този канал е голям любител на известната поредица от научната фантастика и кино филми и винаги поема всякаква информация с цялото си възможно внимание, в желанието си да бъде в състояние да се качи на борда на тези кораби.

Аз не мога да изпълня това желание за момента, нито аз съм в състояние да направя това за всички вас, тъй като до сега не сте се развили толкова далеч, за да направите такъв опит. Все пак искам да спомена, че много от вас подновяват тяхното си място на борда на космическите кораби, когато техните души пътуват по време на сънят им през нощта. И това се отнася за много от вас, които правят това многократно през нощта. За съжаление, никой от вас не е в състояние да си припомни този опит, но този факт твърде скоро ще се промени .

От тук следва, че ние трябва да започнем с поредица за космическите кораби, технологията на тези кораби и какъв живот тече на борда на такива кораби. Вие ще бъдете осведомени за различни видове космически кораби и техните свързани раси от извънземни същества. Ние също трябва да ви обясним съответните технологии, които се използват в тях. Голяма част от това, от ваша гледна точка, е научна фантастика, но за нас това са реалните факти на науката.

Нека да започнем днес тази серия с космически кораби от нашата флота на Сириус. И нашия канал на Земята е също от Сириус, и освен това, бивайки мой канал в бъдеще, ние му гарантираме тук някакъв приоритет.

Корабите – майки от Сириус, движещи се в орбитата или непосредствена близост до планетата Земя, са най-вече много големи кораби. Този тип кораби не ще бъдат в състояние да кацнат на всяка планета, тъй като те не са подходящо оборудвани за това. Преместването на екипажа от борда на такива значителни кораби до известна планета, се извършва чрез използването на така наречените совалки. Последните, се използват от по– голяма част от космическите кораби, особено когато, например, някоя делегация трябва да се пренесе от един кораб на друг.

Космическите кораби от Сирис, както вече споменах, са с огромни размери и също така мощни. Оборудвани са с най-новите технологии, които са винаги в процес на преразглеждане с най-новите стандарти за изследвания и техническото развитие .

Технологията на Сириус е доста напреднала, но все още има други раси с техните специални космически кораби, които прилагат още по– модерни технологии, отколкото в момента се представят от техниците на Сириус. Това е тясно свързано с нивата на съзнание на галактически хора, принадлежащи към съответния модел на космически кораб. Може да се предположи, че някои високо развити раси могат да притежават също така вид космически кораб с равна на тях високо развита технология, а тези с малко еволюирало съзнание винаги ще използват кораби с незначителни нива на технологиите.

По този начин това винаги ще бъде сигурно, че подходящите технологии се прилагат стриктно, в съответствие с действителното ниво на еволюционното съзнание на съответните раси.

Само си представете, можехме да дадем на някои хора с по– малка еволюция, например с ниско ниво на съзнание на планетата Земя, някои оръжия, за да се възползват от тях и тези хора не са наясно и достатъчно съзнателни как да прилагат тези технологии … представяте ли си какво количество болка и влошаване на състоянието може да се създаде от всяко неправомерно прилагане на това?

По този начин, ние, което означава, Галактическата Федерация от Планети, гарантираме, че никога няма да има нито една раса, на която се предоставя някаква технология, която не е според преобладаващото състояние на еволюция, нито на съзнание. Това е единственият начин да се гарантира, че цялата технология е в процес на разглеждане и се използва в много прав път.

Връщаме се към темата за космическите кораби от Сириус. Много е писано вече за космическите кораби на Федерацията и много за тях е съвсем правилно. Въпреки това има хора на Земята, които са добавили към това някои неща, създадени от техните фантазии. И това са тези последните, които ние се опитваме да почистим малко, тъй като такива фалшиви части от информация могат да създадат някакъв вид объркване за хората.

Космическите кораби на Сириус са категоризирани според различните класове. Това се прави с цел да се класифицират всички космически кораби в някакъв ред, заради тяхната конкретна функция и присъединяване.

Този последователен ред непрекъснато се преразглежда и се представя на най-нова актуализация, защото винаги се появяват нови, произтичащи функции и възможности, намерени от изследвания. Развиващите се космически кораби никога няма да спрат и винаги имат нови идеи и нови концепции, които прилагат. Това също ще доведе до необходимостта и други раси, респективно хора от Галактическата Федерация, да преразгледат и да актуализират тази класификация за техните кораби също.

Класификацията на космическите кораби от Сириус и тяхното местонахождение е както следва:

Големите значителни кораби – майки, намиращи се дистанционно и далеч от Земята, са тези с охранителна цел и цели сектори. Те никога няма да се намират в директното обкръжение на планетите, тъй като те могат да ги повредят значително, а също и техните електромагнитни полета. Това е друга причина, поради която тези кораби – майки да се намират в услуга далеч, далеч от всяка планета .

Малки кораби – майки могат да влязат в орбитата на някои планети. И това са тези майки, които можете да видите от време на време в небето. Такова наблюдение е възможно в случай, че е било разрешено преди, да станат видими за някой определен период от време. Да бъдеш видим има своите предимства, а също и недостатъци. За да се виждаме, първо трябва да адаптираме нашите честоти с тези на вашата планета и нейните човешки обитатели. Това може да се сравни с някой космически кораб, който може да се види от вас, но едновременно е несъществуващ или обратното. Какво искам да изразя по този начин? Това е практика, че ние винаги сме тук и сме видими също, но само за тези, които го искат с цялото си сърце и по този начин са в състояние да ни видят в небето.

Има много факти, които играят роля тук, но ще бъде прекалено дълго да обяснявам това – ще запълни цяла библиотека, а вие нямате свободно време или още повече, че няма да бъдете много доволни да ви се наложи да се запознаете с всички тези подробности, приложени към това . И все пак, разбира се, има някои изключения от правилото ( смее се ).

Много малки космически кораби се прибрани в корабите – майки на Сириус. И тези също се класифицират в различни категории. Те също се използват за краткосрочни и средносрочни полети, при които тези разстояния не могат да се сравнят по никакъв начин с вашите. Става дума за "светлинни години" тук, а при вас за километри! Детайли за това ще последват на по-късен етап също.

Нека се концентраме върху най – важните факти и характеристики сега и по-късно ще ви предоставим допълнителни подробности.

Всички гореспоменатите космически кораби са оборудвани различно в зависимост от самото приложение. Те трябва да бъдат конфигурирани за всяка мисия и специална задача. Това също може да се счита като много сложна техника от нашата кухня. Според целта на всяко приложение, подходящите техники трябва да се добавят към подходящите гнезда от него и по този начин устройството е готово да се прилага за някоя специалниа употреба.

С кораби от малък вид, те функционират в известна степен по подобен начин. Всички кораби, могат да бъдат оборудвани с инсталации. Такава процедура ни дава възможност да се подготвят всички кораби за специално обслужване до оптимума. Винаги се извършват конфигурации на борда на корабите – майки, тъй като всички необходими компоненти, трябва да се съхраняват там.

Ние винаги сме подпомагани от корабите, които ни ескортират, които носят компоненти за смяна, за да ни дадат възможност да променяме конфигурациите на нашите кораби, дори и без да се връщаме към някой кораб – майка .

Това беше малка екскурзия до корабите – майки и до малките кораби от Флотата на Сириус, разположени във вашето обкръжение и много близо до Гая, за да бъдат призовани за всяка мисия.

Все още има много други видове космически кораби от разнообразни и различни раси, респективно хора на Галактиката. Корабите на всички раси, разположени тук около Гая, преди всичко, са подобни на външен вид или оборудване, тъй като принадлежат на Галактическата Федерация.

Вследствие на това ние се възползваме от някои доста подобни технологии и кораби, тъй като ние също сме сходни в нашите нива на съзнание и свързаните с тях технологии – ние поддържаме подобни технологични разработки, както е обяснено по-горе вече.

Аз завършвам въведението си сега, все пак аз ще продължа и занапред, тъй като бях оставен тук да ви съобщя още повече елементи. Препоръчам ви да поставите въпросите, които представляват интерес за вас, към себе си. Не се обръщайте към този канал с всеки ваш въпрос – просто попитайте себе си! Ние ще ви чуем и ще ви дадем отговор на него. Това ще се превърне в проект на нашата общност! Вие ще питате, а ние ще ви отговаряме!

Това ще доведе до някои основни знания, т.е. вие, хората тук, ще бъдете подготвени навреме, с неизбежният факт, а именно, че ще видите тази технология с очите си. Вие ще бъдете в състояние, с очите си и ръцете си – на гледно – да сграбчите цялата тази технология. Съвсем скоро вие самите ще бъдете на борда на космическите кораби и ще бъдете от голяма помощ за планетата Земя с всичките си дейности.

Те, обаче, ще станат теми на бъдещи ченълинги, в които темите ще ви бъдат обяснени на етапи, тъй като това е необходимо за вас да усетите правилното чувство, какво да очаквате, когато времето и вие сте готови за това.

Аз сега, наистина приключвам това съобщение, скъпи хора тук, на Земята, и ви изпращам моите най-добри пожелания …

До следващия път … !

Ваш ХАТОНН, флотен командир и капитан на космически кораб Феникс

Източник

Превод: Миленa ван Лиер


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments