Вашето място под Слънцето


ПИСМА ОТ НЕБЕСАТА

Писмо 4707

Бог каза:

Възлюбени, ще помислите ли над това да изключите от Вашия речников запас думата “неправилно”? Няма никаква полза от това какво мислите за неправилно, приложено към Вас самите или към някой друг. Спрете с тези обвинения.

Не е Ваша задача да определяте кое е неправилно във Вашия разум или в разума на когото и да било. И не е Ваша задача да констатирате грешка или концепция за непригодност. Отново Ви моля да се избавите от скритата негативност. Негативността на никого не носи добро. Нима мислите, че носи? Вие знаете какво представлява негативността. Тя не трябва да е Вашата отбранителна крепост.

Скъпи мои, това не е работа и на вашия Родител, защото Моята задача е да обичам, в Единство, и това във всички случаи е предназначено за всеки, който живее на Земята, и за всяка душа, която някога е била на Земята. Определено Вие не сте тук за да разпространявате тежки чувства. Вие сте съзнателни същества и Вие ще разберете какво да правите и ще се приближите към Слънцето.

Вие вече не сте еднолични. Осъждащите мисли разкриват това, което мислите за себе си в сравнение с другите, сякаш принизяването на някой друг ще ви издигне нагоре. Вие също така не трябва да принизявате себе си.

Обвинението е Вашият затвор. Когато обвинявате другите, независимо от степента на обвинението, Вие ги обвинявате в това, че те са нещо по-малко от Вас, и ги заточвате в своето възприятие, по-точно в своето погрешно възприятие, защото всички хора са Ваши братя и сестри, защото всички – това сте Вие, а Вие – това са всички, и в дадения момент Вие не сте нито повече, нито по-малко от това, което виждате.

Всичко, с което се сблъсквате, е Ваше отражение. Вие виждате себе си в другите.

Великите Духовни Хора също са виждали себе си в другите. Те виждаха висотата и това ги вдъхновяваше. Именно за това Ви моля.

Вие сте това, което виждате. Когато виждате слънцето, Вие сте слънце. Когато виждате слънцето, Вие отразявате слънцето такова, каквото е. Вие, които сте Слънце, сте предназначени да отразявате Слънцето. Слънцето свети ярко и така ярко трябва да светите Вие. Вие трябва да сте в пълна слънчева светлина.

И когато започнете да виждате красотата, и невинността, и любовта във всичко, тогава всичко, което срещате по пътя си, ще бъде Ваше отражение. И по този начин Вие ще виждате себе си навсякъде. Вие рисувате своя портрет навсякъде. Ако сега Вие рисувате картини на несъвършенство, тогава Вие всеки момент ще измените своя стил на рисуване. Това, което сте, това виждате наоколо. Картината, която рисувате, е автопортрет. Така както пишете, така е и записано.

Вие можете да кажете: “Господи, аз никога на никого не съм причинявал вреда”.

И все пак, възлюбени, Вие искахте някой от хората да не е във Вашето полезрение. Вие искахте някой изобщо да не съществува. Вие ги отдалечихте от дълбочината на сърцето си. Може би Вие им отказахте място под слънцето. Вие имахте такива мисли и думи.

Казаните и помислените думи имат действие. Неблагоприятните думи, които мислите или говорите, Ви носят вреда. Думите, които мислите или говорите, носят вреда на тези, към които са насочени, и към целия свят.

Възлюбени, дали Ви харесва или не, Вие сте предмет на своите разговори. Това, което виждате в другите, е истина за Вас самите. Вие забивате кинжалите на думите в сърцата на другите, и по този начин Вие забивате кинжали в своето сърце.

Вие трябва да разсеете всяка недоброжелателност. Когато кажете или помислите нещо недобро за някого, Вие може би сте доволни от себе си. Но колко дълго можете да отъждествявате чувството на самодоволство с добрата воля? Моля Ви да престанете да наранявате себе си или някой друг с думи и мисли. Вие трябва да бъдете тези, които сочат пътя. От този момент, благославяйте себе си и благославяйте другите. Позволете на себе си и на другите да бъдат под Слънцето. Моля Ви за това с най-висшето знание за това, че Вашето място е под слънцето.

Автор: Gloria Wendroff

Източник

Превод от руски: Лусесита

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments