Създай това, което Искаш!


Мисъл / дума / действие, въображение / създаване / действие или по друг начин всичко това се равнява на Гранд проява на това, което искате. Независимо дали е положително или отрицателно, ще създадете всичко, което изпитвате.

Ако във вас има нещо отрицателно, променете първоначалната мисъл / въображението в положително. Осъзнатостта винаги ще донесе точно каквото поискате.


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments