Новия Свят през Новата България. Послание на Крион – 7.9.2013.

Послание на Крион

Парадигмата на Новия Свят, през Новата България. Послание на Крион през Лий Каръл – 7.9.2013, София. Записано и преведено от Мартина Иванова.

Приветствам ви, скъпи мои. Аз съм Крион от магнитната служба. Искам да направим едно обобщение. Сигурно е по-обширно обобщение, отколкото дори очаквате. Не е толкова сложно, давал съм го и преди. От известно време ви говорим за това което се случва на тази планета, но не е било предавано на вашия език. Освен ако не говорите езика на моя партньор, не сте го чували до сега. Не е било написано до сега в книгите и се променя непрекъснато. Но най-важното е причината да съм тук. Ако не бяхте преминали този маркер за който ще говорим, аз нямаше да съм тук. Ако не бяхте го направили – нямаше да има Старгейт. Тази среща нямаше да съществува. Толкова е критично. Сигурно дори не го знаете. Може би не знаете размерът и удивителната енергия, която създадохте. Думите са недостатъчни да го опишат. Концепциите са трудни за за обяснение. Особено ако това е ново за вас. Това не е обикновена среща. Това е много различна среща защото е представена в енергията която мнозина не очакваха да видят. Така че – нека да започна от началото.

От самото начало. Дълго преди да я има България, земята беше тук. Искам да си помислите за това. Някои ще разберат какво говоря, а други не. Беше време за Земята и за човеците на земята да започне това, което наричате История на Сътворението, когато на хората точно като вас им бе дадено знанието за Тъмнината и Светлината. Бяха създадени известен брой системи, включително тази, която вие наричате “дуалност“. И човеците, което бяха тук, на Гая, получаваха всичко това наведнъж. Съзнанието на Планетата – Гая, внедряването на божествеността в ДНК-то ви, знанието за Тъмнината и Светлината. И това не беше случайно. И е ново. Буквално всичкият този дизайн, започнал преди 200 хиляди години, после на половината време – на 100 хиляди години почти бяхте готови, а 30-40 хиляди години активно работехте върху пъзела…

Било е споменавано и преди – в този ден кой дойде да свърши това с вас? И ако не сте чували това преди, бих искал да се обърнете към онази ваша частичка проницателност и тя ще познае истината когато я чуе. Историята на Сътворението на която са ви учили, разказва за Райската градина. Това е метафора за Гая, за Земята и красотата й. Предполага се, и че е метафора за това как две човешки същества са получили знанието за доброто и злото. За дълъг период от време, хората наистина получаваха знанието за тъмнината и светлината, и го получаваха от Божественият Източник. И божественият Източник бяха Плеядианците. Те са онези, които зададоха енергията на планетата. Навлизайки в божествената Гая, те имаха и помощ. Някои от тези които им помагаха, бяха изброени и днес. Заедно със Старгейт тази година, те бяха поканени и празнуват с нас. Това преподаваме. Не е необходимо да вярвате в него. И ако излезете от тук и кажете “Не съм сигурен за това, което Крион каза за началото”, това е ОК. Както и да виждате Божествения Източник във вас самите, искам да ви кажа, че не сте първите. Но бяхте най-новите.

Рилски Езера

Много отдавна, преди да я има България, Плеядианците оглеждали тази планета, и избрали 12 чифта енергийни точки, които да представляват дуалността на планетата. Пресечни точки, върхове на планини, пустини. Избрани, за да представляват онези части на планетата, които били най-обещаващи. Нарекли сме ги “времеви капсули”. Енергията била така устроена на тези места, че ако някога изобщо стигнете до нива на по-високо съзнание, тези места да освобождават информация за вас. И да я освобождават за цялата планета. Има свещена геометрия в изборът на тези двойки. Още не е видяна, и още не ви е показана. Но тя е там. Скъпи мои, тя винаги е била там. Погледнете формите, цветовете и звуците, дори числата. Тяхната божественост буквално крещи. И когато Плеядианците оглеждали, когато избирали тези точки, дълго преди да я има България, те сложили едната тук. Планината за която говорих по-рано днес, тази която наричате Рила – там има поставена времева капсула. И ви питам отново – не мислите ли, че това е много значимо? За сега, за това което се случва днес. Размишлявайте върху това, а аз продължавам с историята.

Приблизително преди около 26 хиляди години, една друга система била съградена. Била като часовник на времето. Плеядианците знаели, че Земята извършва вълново движение в продължение на 26 хиляди години - толкова време отнема за да започне, и да го завърши. А началната и финалната точка са мястото където вашата Земя се подрявнява директно с вашето Слънце. И се насочва към центъра на Галактиката, където е Великото Централно Слънце. Това е нещо повече от подравняване. Това беше началото и края на теста на Съзнанието. 26 хиляди години би трябвало да са достатъчни за да разберем до къде ще стигне съзнанието на човешките същества. Това е тест за Тъмнината и Светлината. Не е тест за душите. Не е тест за човечествто. В този момент, в който вие приехте Божествената Душа, вие станахте това, което сме и ние. Трудно ви е да повярвате.

Човечеството се опита 4 пъти да стори това. Да се изкатери над парадигмата на старата енергия, и да премине отвъд това, което бихте нарекли основна човешка природа. Ако ви попитам: Какво е изначалната човешка природа, ще ми дадете цял списък. Ще кажете “Ако сложим двама човека в една стая за известен период от време, те ще се сбият, ще има ревност, гняв, завист за това което другият притежава. Ще кажете: това е човешката природа. И можем да го докажем. Защото всичко в човешката история го показва! Битка след битка, война след война. И ако сте българин, ще посочите към земята си и ще кажетеДори тук се е случвало”. И ще кажете “Дори все още не сме се възстановили”. Все още е трудно и сме разтревожени.” Това ще ми кажете – това е човешката природа. Тестът е дали човешката природа ще се промени. Тя не е нещо статично и неподлежащо на промяна. Това е една начална енергия, която желае да се промени.

дали човешката природа ще се промени

Как да ви го кажа.. вие сте просто една от многото планети, които са били подложени на този тест. Галактиката е доста стара, с толкова много системи. Много от тях можете да наблюдавате с невъоръжено око на небето, които също като вас се населяват от човешки същества. Те са преминали през този тест. Онези които го познават и са преминали през него, са стигнали до това, което наричаме “възнесена планета”. И когато стигнали то дози етап, тяхна задача била да посадят семенцето на този тест на друга планета. Последните които преминаха през това бяха Плеядианците. Но имаше и много други преди тях. Те имаха своите посяващи семенца родители, а те имаха своите посяващи родители. Вече сме виждали това в миналото. И затова и сме много развълнувани! Защото ви наблюдаваме как току що преминахте маркер, който е толкова важен! Приблизително около 21.12.2012 – моментът в който Земята се подравни със Слънцето и се насочи към центъра на Галактиката. Това беше краят на изпитанието. Само преди 60 години се бяхте запътили към край, който не беше този. И само преди 30 години, вие започнахте да го променяте. Аз пристигнах преди 23 години заради това, което направихте. И тогава казах – няма да има Армагедон, няма да има край на света. Можете да захвърлите всички стари пророчества за гибел и мрак, защото навлизате в съвсем ново Съзнание. И вече сте тук.

В началото на тази година, аз започнах да разкривам неща, които преди не можеше да бъдат разкрити. До края на 2012 вие все още отработвахте проблемите в стара енергия. Страхувахте се какво се предполага, че са казали маите. Маите никога не са казвали, че идва края на света, но други взимаха тяхната информация и се опитваха да ви уплашат. Ако попитате древните племена на тази планета – какво се случва в този момент по цялата земя, те ще нарекат това ре-балансиране на Планетата. Превключване от дуалността, омекотяване на баланса между женската и мъжката енергия. Пророчествата на древните племена говорят за баланс на северното и южното полукълбо на Земята, а тези пророчества датират отпреди хиляди години. Те са знаели! Знаели са това още преди да бъдат написани новите ви свещени писания.

И нещата започнаха да се променят. И ето ви днес в една неспокойна енергия, където всичко се разбърква. Погледнете към настоящите събития, които се случват в момента. Нищо от това което се случва в момента, не е било предсказано от пророчествата. А онова, което е било предречено – не се случи. Ако погледнете другите страни, дори тези далече от вас и проблемите им – те никога не са описвани в пророчества.

Казахме ви какво ще стане – рекалибриране на човешката природа. Неща които са били стабилни години наред, ще станат нестабилни, защото определени хора ще започнат да разсъждават по различен начин. Tе искат промени. Искат интегритет там, където никога не са го виждали преди. Искат интегритет във финансовите системи, в правителствата, в училищата, в болниците. Неща, които са стояли непроменени с декади, сега вече не са приемливи. Ето това е промяна в човешката природа. Казахме ви, че ще се прояви в нещо, което наричаме “мост между видовете” – което някои мислеха, че ще бъде трудно. Видовете са празник, мост между новата и старата енергия.

Какво се случва в България? Точно това, което ви казахме. Разочарование от начина по който нещата винаги са били. Българи – познавам ви. Бил съм с вас цяла вечснот. Идентифицирам нас заедно. Ние сме сладки, благи хора. Ние сме народ, който е виждал войни и не ги искаме за децата ни. Плеядианците бяха прави – сложили са възелчето на правилното място. Можете ли да го почувствате? Това е отражение на българската природа. Удивителни времена са. Това е рекалибрирането на старата душа.

Ако сте забелязали – Съветският съюз се срина сам. И това е горе-долу времето когато ние пристигнахме. Но това трябваше да се случи преди да дойдем тук. Това обезоръжи целият сценарий “Армагедон”. Ако сте наблюдавали всичко това и сте се чудили как е възможно да се случи така, не би трябвало. Всичко изчезна така бързо и лесно, и то без война. И точно тогава трябваше да разберете, българи, че Светлината идва! Време е да ре-калибрирате тази светлина. В тази зала е пълно със стари души. Стара душа е някой, който е живял на тази планета много животи. Вие сте участвали в древни цивилизации, много преди да има граници на България тук. И сега сте тук с цел. Говоря на тези които живеят тук. Знам кои сте. Какво е посланието, което да стигне до другите, за да са наясно с рекалибрирането на вярванията? Време е да пренастроите очакванията си. Всичко се случва с такава благост и умереност, защо очаквате най-лошото? Може би ще кажете “защото винаги това сме получавали”. Време е да се пренастроите… Искам да ви кажа – идва Светлина! И тя ще дойде през вас, а не върху вас. Ще трябва да се изправите и да бъдете Светлината тук. Човешката природа ще се промени чрез вас, чрез децата ви и това, което вие ще им покажете. Вие ще промените парадигмата на старата България в нова България. И ако попитат децата ви, те ще кажат “очакваме Светлината”, вместо “никога няма да се покаже”.

Виждате ли, знам кой е тук. Ето това сте вие. Вие трябва да промените своите вярвания. Ето това е промяната в човешката природа! А рекалибрирането на убежденията става така: нов вид човешко същество се появява на тази планетата. Младите хора вече водят и показват пътя. И новият човек никога не би влязъл във война. Този нов човек няма да има нужда да влиза в реакция с даден проблем. Вместо това ще се отнесе с мъдрост и ще избере горния път на осъзнатостта и състраданието.

Огледайте се – какво се случва сега на Земята? Изглежда, че има беди навсякъде. Това проблем между страните ли е? Всъщност не. Истинският пробем е вътре, в самите страни. Някои са били стабилни дълго време, а сега всичко се разпада. Както ви и казахме. Има хора, които не са щастливи със старата енергия на миналото. Има светлинни работници, които не са непременно стари души, някои от техните решения не са ваши, но те правят точно това, което ви казахме. Има рекалибрация на всичко, което преди сте считали за нормално. Има нови начини за разрешаване на проблемите, скъпи мои. Човешката природа започва да се променя. Това сте вие. Утре ще продължа това. Ще ви разкажа за вашите акаши. Ще ви разкажа за един от най-големите ви уроци, урок на старата душа. Ще ви разкажа за начина по който мислите и как можете да го ре-калибрирате.

Посланието е толкова добро! Но през мъглата на разочарованието е толкова трудно да го видите. Ако решите да излезете навън, да говорите с хората на улиците и им кажете “Тъкмо излизам от чудесна среща. Ще празнуваме бедите и разочарованията!” – те няма да ви разберат. Искам да празнувате светлината си. Не е случайно, че има времева капсула точно под краката ви, която започва да се разтваря. Това което ще се излее от нея върху тази земя, е това което ще се излее по цялата Планета, заедно с другите времеви капсули, които Плеядианците заложиха. Това ще започне да пренастройва човешката природа, да балансира енергията на Гая, да ви дава усещането за стойностност. Слушайте: битката с тъмната енергия започва да се променя. Неща, които преди никога не са работили за вас, ще започнат да работят. Вие дойдохте тук за лечение – нека празнуваме неговото начало. Дойдохте тук с проблеми и загадки в живота си, време е да започнем да празнуваме умиротворението. Това може да направи старата душа. Изначалните оцеляващи инстинкти трябва да бъдат ре-калибрирани. Старите души могат да го направят, имате опита. Знаете за какво говоря, и знаете, че този път е по-различен от всеки друг път на тази планета. Ще стане по-бавно отколкото ви се иска. Може да се проточи едно поколение, или повече. Попитайте някой млад човек от близкия Изток под 24 г. какво иска. В онова което наричате социални мрежи, израелтяни си говорят с иранци, с палестинци. Всички те казват “Не искаме война в бъдещето си”. Ето това го няма в пророчествата. Помислете върху това.

И това е точно така.

Източник
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments