Дъговиден Мозък – Квантово Съзнание


УЧЕНИЕ на Атлантите от Златната планета

Дъговиден Мозък – Квантово съзнание


Първа част:

Звездните Братя и Сестри Атланти разказват, че двете полукълба на главния ни мозък са били обединени с мост под формата на дъга. Мостът Дъга, обединяващ двете полукълба на главния мозък е ефирен течен Кристал. Този Кристал представлява нашия Дъговиден резонансен мозък, който бе настроен към ноосферата - глобалният Дъговиден Мозък на Земята. Атлантите наричат Ноосферата Дъговидно Тяло на Осъзнаването и Холон на паметта на нашата планета. Орган на Осъзнаването на Земята. Нашият Дъговиден Кристален Мозък бе сънастроен също така и с Дъговидното Тяло на Осъзнаване на нашата Галактика, Слънцето, Слънчевата система и цялата Вселена.

Дясното полукълбо на главния мозък Атлантите наричат «SOLARIS», а лявото - «POLARIS».

Между тях е Дъговидния Мозък – ефирен течен кристал, който обединява и интегрира двете полукълба. Този квантов мозък е инструмент на квантовото съзнание.

Ние владеехме този инструмент в миналото, сега той активно се възражда, защото генетичната матрица на човека се променя. В бъдеще ние ще притежаваме квантово съзнание и дъговиден мозък. Вече много деца се раждат с обединени полукълба, техният мозък вече се различава от повечето човешки същества, тези деца притежават космическо съзнание и уникални психически способности, техните аури блестят с цветовете на дъгата. Децата от новото поколение могат да разпростират до безкрайност своите дъговидни полета с помощта на сензорите на Дъговидните Тела, да опознават Вселената, да контактуват с всяка точна на пространството и времето на Безкрайността. Възможностите им са максимално разширени в сравнение с повечето представители на земното общество. Новите хора могат интуитивно да управляват времето и пространството на Земята и Вселената, да променят физическата материя, да левитират и да дублират себе си. Техните енергийни тела лекуват генетиката на хиляди хора на планетата, независимо къде е родено такова дете. Макар да казваме за тях „ДЕЦА”, сред тях има вече много възрастни хора, млади хора. Всички те са алтернатива на обичайната за нас реалност и начин на живот на планетарното общество, алтернатива на съвременното общество.

При изкуственото деактивиране на Дъговидния Кристал и разделяне работата на двете полукълба на главния мозък, съзнанието на човек също е станало двоично. Сега Дъговидният Мозък се възражда и лекува качеството на душата и съзнанието на човека. Но до неотдавна повечето хора на планетата съществуваха осъзнато само в една част от живота, управлявана с психическа програма от едното полукълбо. Втората част от живота оставаше отделена със стена. Вие не можехте да я осъзнаете. Между двете части на човешкия живот трябва да бъде Дъговидния мост. Това разделение на съзнанието е довело до деградация на собствените психически способности. А най-важното ограничение, предизвикано от деактивирането на Дъговидния Мозък (който се явява и Дъговидния мост между двете полукълба на главния мозък на човек, между съзнанието на човек и безграничната Вселена) – това е почти пълното изключване на интуицията на човек.

Може да се каже, че едното полукълбо на главния мозък и психическата част на съзнанието, живееща в него, съществуваха в едно измерение, а другата част – в друго. Човек осъзнава максимум 3% от Реалността и това е, от което той може да се възползва на практика самостоятелно в своя живот. А неконтролируемата част на съзнанието и енергията на човек до сега бяха подчинени на тези, които много години се грижеха за разтягане сроковете за Пробуждане на Истинското Човешко Същество и идването на Новия Човек – Човек Универсален и Свободен.

От Звездния език на Златната Планета Атлантида думата „АТЛАНТ” се превежда като ЧОВЕК УНИВЕРСАЛЕН, ЧОВЕК СВОБОДЕН, ЧОВЕК ОСЪЗНАТ. Всичките три термина в една дума.

Ние не сме отделна раса. Ние сме част от вас. И то по-дъговидната част на Човечеството. Ние нямаме граници на съзнанието, а вашата ДНК , това е нашата генетика, но в друга форма и друго време и пространство.

Предстои ни с вас да работим на тази основа, с материала, който имаме.
Разделяне работата на двете полукълба на мозъка – това е все едно да се постави изолационна преграда между два полярни магнита, и да се прекъсне подаването на квантовата енергия на осъзнаване в Дъговидния Мозък, блокирайки тези същите канали за връзка между Дъговидния Кристален Мозък на Човек и Дъговидното Тяло на Земята и Вселената. Това разделение е причината за създаване на третото измерение, на дуалността и съмнително-разумната цивилизация. Вие сте потенциално-Разумни.

Но пребивавайки в духовно-твоорческо забвение дотогава, докато не осъзнаете себе си като част от Цялото и Великото Цяло като част от себе си. Дотогава, докато мислите, че Вашите Учители са отделна от вас част на Вселената. Най-важното изопачаване, повило се като резултат от разрушаването на Дъговидния Кристал в съзнанието на хората или неговото временно блокиране е това, че интелекта на високотехнологичния свят на Земята е започнал да ви изпреварва в развитието си. Интелекта на високите технологии се е развил по-бързо от духовността на хората.

И това е проблем за вас. Не казваме, че това е лошо. Просто възприятието на Човечеството се обостря по същото време, когато неумолимо се ускорява техногенната активност на Планетата. Дъговидният Мозък е вашата възможност да възприемате Вселената непосредствено. Той е вашият инструмент за Космическо осъзнаване на всички нива за вашия живот. Но това не е признак на вашата духовност, не е признак на сърдечност. Той е само инструмент, но ви е необходим сега. За да можете да пробиете черупката на старото възприятие и да видите Вселената отвътре, с себе си. Тогава вашите сърца ще се отворят, защото ще се докоснат до Красотата и Вечната Истина на самия Източник. Тогава Земята ще се промени. Ще се промени завинаги и необратимо, защото ще се освободи. Знаете ли какво е Свободна Земя? Помните ли каква беше тя? Помните ли какво е да сте свободни? Какво означава за вас Свободен Човек? Отговорете си на тези въпроси. Всичко е в ръцете ви и всичко е по силите ви, защото само и единствено Човек решава да бъде свободен или роб. Творец или робот. Ние сме вашите Дъговидни Тела, ние сме вас, живеещи в друго измерение на вашето собствено квантово съзнание.

Вие живеете на Земята в уникални времена. Вие самите, със своето Присъствие правите тези времена уникални и неповторими. Защото вие притежавате способността ДА ТВОРИТЕ РЕАЛНОСТ, да Творите Пространство и Време, интуитивно вие правите това постоянно. Сега е уместно да се заемете с възстановяването на Дъговидния Мозък, новото обединение на двете полярни радиостанции на Източника в главата ви.

Когато възстановите своя Дъговиден Мозък, вие ще възстановите Дъговидната Стълба и целостта на чистото възприятие. И ще видите пълната картина на случващото се, която може да промените отвътре, не излизайки от дома си. Защото всеки от вас може да се освободи по всяко време, а Земята може да бъде освободена само от вашето ясно Дъговидно Съзнание, заедно със Съзнанието на Вселената. Възстановяването на Дъговидния Мозък е вашето завръщане към самите себе си. Това е обединение на съзнанието ви с вашите сънища. Не с кошмара и хаоса, възникнали от падането на Дъговидния ви Мост, а с чудесните сънища от вашата вълшебна Реалност на Сила и Красота.

На това място в нашето послание трябва да отговорим на няколко въпроса, които често задавате на нас и на себе си:

1) Може ли човек да остане себе си, т.е. да съхрани своята индивидуалност и да бъде едно с Източника?

Отговор: Да! Човек е предназначен за това. Всеки от вас е Божествена, Космическа Индивидуалност на Източника. Не говорим за личности. Ще ви се наложи да отхвърлите личността, за да се съедините с вашата висша Същност, с Индивидуалността на Източника, с Космическата Личност. Но човек е микро-версия на самия Източник. И това е главната тайна, заложена във всеки от вас. Източникът е безкрайно многомерен и в същото време Един във всеки от вас, във всяка частица на Същността. Всеки от вас носи Великият отговор на въпроса КОЙ СЪМ? Всеки от вас е едно от уникалните проявления на Глобалната Многомерна Индивидуалност на Източника. Всеки от вас е Всичко. Какво можете да загубите при сливане с Източника? Само илюзията за самите себе си.

2) Може ли Човек да бъде биологически безсмъртен? Да живее вечно? Да управлява този процес и своето време?

Отговор: Да! Това е не само ваш шанс, това е ваша пряка възможност, а сега вече и задача. Защо да не се възползвате от този Дар? Но вие сами трябва да достигнете до осъзнаване на своето безсмъртие и съзнателно да трансформирате своето тяло и съзнание. Ключът към безсмъртието е в разбиране на това, че няма граници между материя и дух, между вас и пустотата. Тялото е енергията на вашето съзнание. И това, че я възприемате като груба, нискочестотна и по-плътна е заблуда, условие на Играта, илюзия. Всичко е вътре в нас. Вие не сте човешки същества, ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯ! И тази енергия е безсмъртна и Разумна. Вие можете да създавате Вечността в своите медитации. Вие можете да я изливате като нектар от вашето сърце. Вие сте Творци на Времето и вие самите сте Великото Време на Земята. Да управляват Времето ще могат тези, които са далеч от жаждата за власт. Тази, които успеят да допуснат духовността на Времето през своя Разум, през своите клетки и се слеят с Потока. Когато успеете да танцувате с Дъха на Времето, вие ще ГО ТВОРИТЕ. Това е единственият начин да се управлява Времето.

3) Възможно ли е, при възкресение на Дъговидния Мозък, възпламеняване на центровете и връщане на пълния контрол над силата на своята психическа енергия, Човекът да остане на Земята? В системата на обществото, в социума?

Отговор: На Земята-ДА! В системата-НЕ! Само при специални задачи на Мисията. На определен етап, системата ще изхвърли такъв човек като чуждо тяло. Той няма да се разбие в камъните на Новата Реалност, защото Духът на Свободата ще води този Човек. Но за да се получи алхимията и да се завърши трансформацията, такъв човек трябва да е далече от социума, политиката и всякакви прояви и нива на системата толкова време, колкото е нужно на съзнанието и на тялото му. Когато Алхимията се случи, Човекът, напълно претопен в Майстор на Осъзнаването, може да се върне, ако поиска, в живота на обществената система.
Майсторът е свободен. Тогава действа само неговия избор. Системата не може да не пропусне човек, притежаваш високо ниво на Осъзнатост. Ще му се отворят всички врати. Ако има особени условия за изпълнение на висшата Мисия, Майсторът се връща в системата.
Работата е в това, че съзнанието на такъв Човек променя Земята, цялата всеки миг, без усилие и напрежение. Той променя света и съответно цялата система само с присъствието си. Какво не харесва системата в такива хора? Защо те стават неприемливи? Защото присъствието на Пробудения Човек разрушава илюзии и всякакви ограничения.

4) Способен ли е Пробуденият Човек да управлява своето Бъдеще?

Отговор: Да! Времето е фактор, роден от съществуването на нашето съзнание. В Съзнанието на Времето това е Вечността.

Границите са условни. Съзнанието се разлива като пълноводна река във Вселената и живее едновременно в настощето, бъдещето и миналото. Доколко тънко, хармонично и коректно Човек твори своето Бъдеще ( а значи и бъдещето на Земята, Човечеството и Вселената), се определя от степента на неговата Пробуденост. Вие безусловно умеете да моделирате своето Бъдеще, и постоянно се занимавате с това. И естествено трябва да се тренирате и да се учите да управлявате своето Време и да създавате Бъдещето. И е важно да знаете, че Дъговидният Кристал в главата ви е космически апарат за създаване на времена и пространства, за генериране енергията на Вечността.

Човек може ВСИЧКО, ако се върне към себе си, осъзнае втората част от своя ЖИВОТ, която може да смята за 4-мерна, или ЖИВОТ ВЪВ ВРЕМЕТО. Ако възстанови своя Дъговиден Мозък и квантовото съзнание ще осъзнае в себе си ВЕЛИКАТА ЦЯЛОСТНОСТ.

ВТОРА ЧАСТ НА ВАШИЯ ЖИВОТ

„Втора част на вашия живот” – е не съвсем коректно изразяване. Взехме го за временно ползване, специално за това послание. Много хора биха си помислили, че става дума за втората линейна част на вашите животи, примерно след 52 години. Но ние говорим за вашето съществуване в паралелен, 4-измерен свят. За тази част от вашия живот, която живеете тук и сега НЕОСЪЗНАТО!

При новото съединяване на двата полюса на вашето съзнание в една цялостна енергия на Новия Универсален Човек, двете части на живота ви ще се слеят по естествен начин и вашето пространство и време ще еволюира до 16-мерно.

Във вашия „втори живот” вие живеете самите себе си като Слънчеви Хора, АТЛАНТИ.

Всеки от вас в това пространство се явява някой от нас. Ние сме ваши паралелни Присъствия. Пазители на вашите контури Зувуйя. Ние живеем в свят на Осъзнатост, но все още сме непълноценни, докато сме отделени от своите земни Присъствия заради блокадата на Дъговидния Мозък. Нашето послание се предава от тази част на пространството и времето на вашия собствен Дъговиден Живот, който живеете не осъзнато. Ние живеем на Слънчевата Дъговидна Земя на Осъзнаване, и ви предаваме Мостът на Дъгата за включване към нас и към Източника на Осъзнаване.

С други думи, ние сме ваши Дъговидни Двойници, Проводници и Пазители. Работим на честотата на квантовия Лъч на Времето на Бъдещето -16:16.

„Втория Живот” – това е чистото универсално Бъдеще. Защото ние намерихме чистата версия на свободната, процъфтяваща Земя и светлинното копие на цялостната Реалност само в Бъдещето, което е скрито от вас от стeната на Пламъка.

В това Бъдеще няма вируси, програми и технологии, настроени враждебно към живата природа и човека. Няма зонбиращи системи, в това бъдеще Човекът вече е Пробуден. Но това е само една от милиардите версии на евплюцията, към която е възможно някога да отиде Земята. Ние сканирахме и изучихме този вариант хиляди пъти. За да се включи той в Реалността на еволюцията на Земята, настройката на соларните честоти на това време трябва да се извърши сега, в настояюето. Това е чиста версич на Реалността. Земята е свободна, Човекът е свободен.

Но Играта продължава и слисва със своето Величие и Красота. Играта на Източника е съвършена. Това не е Игра на пешки на многомерните полета на съзнанието на Вселената. Това е еволюираща Игра. Ако не възстановим напълно връзката с тези времена, ако не възродим Дъговидния Мозък и всичките му програми, то този вариант на Будъщето ще бъде загубен за неопределено време, може би за еони космическо време. Честотата на чистата версия е 16:16.

Това е новата честота на Лъча на Генезиса на Човешката Еволюция и квантовия Лъч на Бъдещето, които трябва да се включат в пространствено-времевата решетка на планетата сега и да се задействат максимално, с пълна сила. За да се настроят двата потока на времето едим към друг и да станат взаимопроникващи. Бъдещето 16:16 представлява време с висока честота, това време е мигновение, равно на скоростта на светлината. Затова този поток на времето не подлежи на влиянието на изкривените времеви програми , които още присъстват на планетата. Но най-ниската честота на времевия поток на Земята в настоящето е проницаема за високата честота на Лъча 16:16, т.е. за честотата на Лъча на Бъдещето.

Настройте се на честотата на Лъча на Бъдещето 16:16 и ще видите ярки Дъгови сънища за Реалността от Висш Порядък на своето неосъзнато съществуване.

„Този текст започвах да записвам по памет, опирайки се на информация, предадена ми от Атлантите. Но моят разказ плавно премина във втори ченълинг, който се радваме да ви представим. Текстът се получи доста обемен, затова втората част ще покажа следващия път, като го напечатам (записан в тетрадка). Сефера.”

(Следва продължение).

2013.
Атлантите.
Сефера.

Мантра за възстановяване на Дъговидния Кристал

МАНТРАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИПЯВА ИЛИ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ МИСЛЕНО, КАТО СЕ НАПРАВЛЯВА НЕЙНИЯ ПОТОК ПРЕЗ ЦЕНТЪРА НА ГЛАВАТА, ПРЕЗ ЦЕНТЪРА НА СЪЗНАНИЕТО, ПРЕЗ ХИПОФИЗАТА. В ХИПОФИЗАТА ДЪГОВИДНИЯТ ПОТОК ЩЕ БЪДЕ РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ПЛАМЪКА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В ТРИ ОГНЕНИ ВИХЪРА. ЕНЕРГИЯТА ЩЕ ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ТЯЛОТО КАТО ТРОЙНА СПИРАЛА, НО ЕФИРНИЯ И`НЕКТАР ЩЕ СЕ ФОКУСИРА В ГЛАВАТА, В ЦЕНТЪРА, ОТКЪДЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ВЪЗРАЖДАНЕТО И АКТИВАЦИЯТАНА ДЪГОВИДНИЯ МОЗЪК.

ОМ УРР ТАТ САТ
ОМ ТУЛА ОМ РА
ОМ ТУУЛ ТУУЛ САТ
ОМ ТУ ОМ ЭРР ЭХОС ЛООТ
ТУУМ РАММ ТУУР ЛАМ
ТООЛ СООЛ РАМ.

Допълнение: По данни от хрониката на Земята, цивилизацията на Атлантида е била разрушена от блокировката Дървото на Сефирот, с разрушаване Дървото на Живота. Дъговидният ефирен Кристал в главата ви, обединяващ двата полярни магнита на вашия главен мозък, е същото това Дърво, този Кристал е разрушен с нискочестотен лъч на изкривеното време, такова е условието на експеримента. Вие сте на прага на велики промени в историята на Земята и цялото Човечество …в миналото, настоящето и бъдещето. Възстановяването на Дъговидния Кристал е вашето завръщане у Дома, който не сте смятали за свой Дом – Домът е вашата Памет за себе си и своето Космическо Семейство. Завръщането в Дома е междупространствено Пребиваване в самите себе си, вашето пълно сливане с Дъговидните Двойници. Вашят Дом е тук, вие просто сте престанали да го помните и възприемате. Ще видите велики чудеса със собствените си очи. Отворете се за случващото се Пробуждане.

Превод от руски: Деспина Георгиева и Стоян Делев

Източник

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments