Крион „ТРИТЕ ВЯТЪРА“


Крион „ТРИТЕ ВЯТЪРА“

Привет скъпи, Аз съм Крион от Магнитната служба.
И така, за мен не съществува отрязък от време между този момент, когато последно говорих с вас, и сегашния момент. Трудно е да се обясни на линейното Човешко същество, какво е това да бъдеш извън времето. Тоест, когато всички неща протичат едновременно, и това се явява доста странен предмет на обсъждане, защото във вашето разбиране, бъдещето ви е неизвестно, и вие не можете да се върнете отново в своето минало. За вас, съществуването ви през цялото време протича в настоящето. В същото време от моята страна на завесата, ние пребиваваме едновременно във всичките 3 реалности, но ние казваме на това „Сега“. Тези понятия – това са само енергии, но вие присвоявате всяка от тези реалности в своето тримерно разположение на скалата на времето.

МИНАЛО, като пример: Действията от миналото не могат да бъдат променени в 3Д, но спомените за тях – могат. Затова, ако вие презапишете вашето отношение към това, което е станало в миналото, то това ще измени ВАС във вашето настоящо време. В този случай , какво правите? Вие пребивавате в миналото и го презаписвате!

БЪДЕЩЕ: Вие казвате, че вашето бъдеще не ви е известно, но потенциалите на това, което можете да направите, всъщност са ви известни. В какъв смисъл и доколкото измените своето мислене днес, ще предизвика изменение на потенциалите на това, което може да направите утре. Ето защо бъдещето може да бъде презаписано днес. Когато се договаряте по някое време утре да излезете на разходка, това означава ли , че вие предсказвате бъдещето, ако навреме бъдете на заплануваното събитие? А ако в последния момент отмените уговорката, в този случай изменяте своето бъдеще? „Крион, почакай малко. Това са неща, които можем да контролираме, това не е същото, защото нашето бъдеще е тайна за нас.“ А какво, ако ви кажа, че за нас няма никаква разлика. „Договореностите“ планират и отменят събития в тази реалност, която вие не можете лесно да видите, намирайки се в 3D ,но това е все едно - това са потенциали, които създавате сами за себе си. Ние разглеждаме това, като едно и също, и това ни помага да ви дадем такъв ченалинг, като този. И ние се каним да назовем този ченалинг „ Трите Вятъра“.

Голяма част от тази информация ви е давана в продължение на много години във вид на различни фрагменти и детайли. Но този път ние ще съединим всичко в едно. Някои от приведените термини вече сте чували, ние споменахме за тях преди, и сега искаме да разложим всичко това пред вас, като килим, съдържащ отговорите на много въпроси и, възможно, някои противоречия. Някои неща могат да не съвпаднат с това, което вие, вероятно, сте чували от други, и в този случай влиза в играта вашето Божествено разпознаване, доколкото ще се наложи да задействате вашето интуитивно чувство, за да си изясните, има ли смисъл в тези неща, за които се каня да ви разкажа. Вие можете да започнете да приемате това, което аз бих назовал сега като духовна логика.

Човешката Душа

Преди всичко, ние разглеждаме Човешкото същество и душата на Човешкото същество, като едно и също нещо. В нашата реалност, това никога не се разделя и пребивава едновременно на много места. Но за по-добро разбиране от вас, в продължението на дадения урок, ние ще говорим за това, че душата пребивава само на четири места едновременно. Три Вятъра - това са три места от четирите, и другото место, в което пребивава вашата душа, се явява дом. И това е местото, където се намирам Аз, скъпи мои, и ние не назоваваме това място вятър, когато вие пребивавате у дома. Тук няма активни действия, съпътстващи противодействията, и няма това, което да притегля или отблъсква. Трудно, почти невъзможно е да ви описвам нещо такова, което е толкова близо до вас, но още така скрито от вас. Домът не се явява един от ветровете, защото това е место, в което вие пребивавате винаги.

Частица от Бог пребивава във вас, и въпреки това има нещо от моята страна на завесата, което е скрито от вас, докато вие се явявате Човек. Така и трябва да бъде, доколкото да изпитате енергиите, с които вие ще работите като бъдещ Човек, вие трябва да оставате в определена реалност и в определено състояние на съзнанието, за да можете да съществувате на планетата и да работите за решаването на главоблъсканицата. Но, когато сте у дома - няма вятър. Дома – това е място, когато не се намирате в нито един от ветровете. Дома – това е вашето естествено „състояние на Бог“.

Как Човека „вижда“ Бога

Ти – това е частица от Божествената супа, състояща се от безброй частици, но всички те са едно. Самата същност на квантовата размесеност /физически термин, описващ квантовия атрибут, когато всичко е взаимосвързано и се намира в единна реалност, независимо от разстоянието/ - проявление на атрибутите на Бог. Когато ти се докосваш до своя Висш Аз, ти се докосваш до всички свои части. Понякога хората мислят, че получават послания от ангелите, и тези ангели носят послание от други ангели, и така нататък, и така нататък. Хората виждат във всичко иерархия във властта, доколкото тя съществува в тяхната собствена реалност. Но у Бог няма такова понятие, защото мъдростта е Божествена – това е единна мъдрост, която винаги се явява една и съща мъдрост, и която винаги и навсякъде присъства в своята пълнота. Истината си е истина, и именно затова, че ти имаш частица от Бог, ти започваш за осъзнаваш абсолютната истина съразмерно с това, как се пробуждаш духовно. Затова ти можеш да вземеш от друго пробудило се Човешко същество от друга, неизвестна за теб част на света, изясняваща на друг неизвестен за теб език, - и да намериш тази същата истина. Вътре в теб е същия Бог, който е и у него.

Така че, така, както ти даваме този урок, отдай чест на твоята интуиция, тази част от твоя разум, която разпознава с помощта на духовната логика. За някои от вас ще бъде откровение, това за което ще говорим в хода на обсъждането на Трите Ветрове.

Трите вятъра

Човешко същество, в сценария на живота на Човека няма нищо по-достойно за честване от Трите Вятъра. Те определят едно от трите състояния, в които винаги пребивава Човека. Два от тях са кратки, и един дълъг. И това са: Вятър на Раждането, Вятър на съществуването, и Вятър на Изхода / вятър на раждането - начало на проявлението, Вятър на съществуването, битието – съществуване в проявено състояние, вятър на изхода – вятър на прехода, преместването, изхода от проявеното състояние и възвръщане в другата страна на завесата – уточнение от преводача/. С ваши думи вие бихте казали така : раждане, живот и смърт. Ние не приемаме тези думи, защото те имат предразположеност към 3D-реалността, която от части се явява, като ваш единствен поглед към истината.

Вятър на Раждането

Вятъра на Раждането се отличава от това физическо събитие, което вие назовавате раждане. За нас Вятъра на Раждането е – ти, буквално пред твоя вход в света /вдишващ своята първа глътка въздух/. При обсъждането на всеки “Вятър“, ние ще започваме с това, че ще отхвърляме погрешните представи и ще ви даваме истината. Така, че позволете ни да обсъдим толкова много, колкото можем и нека започнем с енергиите, свързани с Вятъра на Раждането.

Представи си себе си, като част от цялото, като част от елемента – Вселенска любов и мъдростта на Бог. Ти си готов да се върнеш на своята планета, но у теб отсъства мисленето на Човека. Какво се задейства при това? Какви енергии се въртят около това да те доставят в това место? Какво способства, да се намериш във Вятъра на Раждането, и съществува ли в това система?

Това е трудно да се опише, нали това са нелинейни неща. Разберете, че на вас ви са известни само линейните неща, доколкото такава е вашата реалност. В твоята 3D-реалност, в която ти пребиваваш, четейки тези редове, ти е известен само един единствен живот на Земята. Но в този квантов Вятър на Раждането, ние те виждаме, стоящ на края на пропастта на друга реалност, връщащ се на планетата след много животи, /сега говоря за старите души/. И така, когато ти стоиш там, ти се каниш по някакъв начин да се включиш в качеството на Човешко същество към енергията на планетата. „Вятърът“ на 3D-реалността, в която ти се каниш да прекрачиш, те обхваща със страшна сила. И така, като че ли ти „влизаш“ в него, а ние ти казваме нашите последни слова на любовта. Ти почти се изключваш от реалността на Духа, доброволно се разделяш с паметта за всички и отново се връщаш на Земята. Какво прекрасно време!

Какви са свойствата или „правилата“, за това, как вие отново да се включите към човечеството? Първо, позволете ми да ви кажа за това, какви няма, защото твърде много от това се разбира невярно. И първото, което трябва да знаете е това, че Човешкото Същество е абсолютно уникално! На тази планета на пристигащи и отлитащи сакрални души, у всеки Човек има Божествена част, която ние наричаме Висш Аз. Всички тримерни структури на ДНК на Човека и заложените вътрешни потенциали се явяват идентични. И единственото, което отличава едно Човешко Същество от друго, се намира вътре в квантовата част на ДНК, - това е енергията на Акашовите Записи.

Енергия на Акаша

Акашовите Записи съдържат в себе си способност и потенциал за проявление на огромна енергия, зависеща от това, което е било направено от Човека в предишните му животи. Ако Човек е бил преди пробуден към духовен потенциал, то енергиите са много високи и повече, отколкото ако той не е бил пробуден. Ето защо във Вятъра на Раждането буквално става възможно потенциално създаване на просветлена стара душа, доколкото това зависи от предшестващите знания и опит, и от това, какво сте правили на планетата преди. Това зависи от това, кой сте били, до къде сте достигнали и дали сте били някога пробудени за работа над главоблъсканиците на света или не и най много зависи от това връщате ли се или това е първи път.

Така че, Акашовите Записи – това не е просто запис за това, колко пъти сте били тук, а по скоро за това, доколко обширни духовни знания и жизнен опит сте придобили за да се пробудите, преминавайки през целия свой планетарен опит. „Акаша“ – това е свещена библиотека, където ви се е удало да събирате и натрупате във всеки живот, а след това да предадете опита в следващия. Вие допълвате вашия запис всеки път, когато пристигнете и пребивавате на планетата, и това ви помага да подобрите и видоизмените това, на което е посветен вашият следващ живот. Помнете аксиомата, която вече ви дадохме преди: Вие никога не се връщате към по-малко осведомено състояние! Когато вие отваряте метафорическата „духовна същност Акаша“, за вас става достъпно цялото духовно обучение, натрупано във всички животи, всичко достигнато в обучението в цялата пълнота.

Вашата биология не е напълно от земен произход

Човешката Душа – това е частица от Бог и се явява уникална на планетата. Биологически човека не е земно животно. Фактически това го потвърждава уникалната химия на Човека, доколкото има във вас „преплетена ДНК“, в която има 23 хромозома, което коренно ви отличава от останалата биология със Земен произход. Вие сте еволюционирали НЕ от биологията на Земята.

Човешкият вид, какъвто го виждате днес – това не е Човешкият вид, какъвто е бил преди 200 000 години. Преди всичко трябва да разберете, че вашето телесно съществуване не е такова, както при „животните от вашата планета“, независимо от това, което ви казват вашите биолози. На вас ви е била оказана помощ по пътя, свързана с „пробуждането на светлината и тъмнината“ вътре във вашата ДНК. Даже във всички ваши основни религии присъства разказ за събитието, като божествена „история на сътворението“, обща за цялото човечество. Днешния Човек се явява уникален за Вселената и притежава удивителни творчески сили, както и са ви казвали всички майстори на земята.

Животински системи 

Животните имат свои видове енергии, а някои от тях даже имат свои собствени видове групови животински души. Животните присъстват на планетата по няколко причини, и ние вече разказахме за това. Всички те се намират на планетата, като част от баланса на Гея, и много, като приятели на човека. Те поддържат жизнената енергия на Земята, и понякога те се намират тук за любов.

Някои видове животни имат животинска душа и се въплъщават вътре в своите собствени групи, но винаги служейки на човечеството. Техните групови души се въплъщават отново като животни – само като животни. Те не преодоляват бариерата за душите които имат свой Висш Аз. Животните не преминават на степен Човешко Същество. Но хората много лесно си мислят, че те правят това, защото този мисловен образ винаги сработва за вас. По ваше мнение, вие преминавате на по-висока степен и тогава ставате по-добри. И затова който и да погледне схемата на живота, вероятно би казал: “Душата започва като животно, а след това прокарва своя път към върха, за да стане Човек.“ Но това не е такъв случай и никога не е бил скъпи. Човешкото Същество има прекрасен Висш Аз, който се явява сърцевината на Божествената енергия на душата.

Духовните системи на човека Главоблъсканицата през целия ви живот се състои в това, доколко повече истини можете да приемете, бидейки частица от Създателя. Колко широко можете да отворите квантовата врата, за да видите тази истина, докато сте живи? Този единствен атрибут определя това, доколко просветлени ставате в течение на живота. Чуйте добре: Това се отнася не до колко знания и опит се намират във вашите Акашови Записи, а до това, доколко си позволявате да повярвате в това. На тази планета присъстват много стари души, преминали забележително духовно обучение, но те не искат да се докоснат до своето вътрешно „духовно съдържание“ в дадения момент от своя живот. Това е свободния избор на Човешкото Същество, за което и става дума.

Съществува планиране от огромен мащаб, което ви помества във Вятъра на Рождението. До къде достигнахте в хода на последния си живот, ако изобщо нещо сте постигнали? Кои сте били и какво сте направили? С какви енергии започнахте и които не бяха завършени и които искате да продължите? Към каква група души сте принадлежали? Кои са били вашите родители? Задействани ли сте в определени съглашения на души, за да станете техни внуци? Това зависи повече от съобществата, отколкото си мислите. Повечето неща се отчитат при планирането на „входните енергии“ на вашия живот и потенциала на всеки живот е уникален и неповторим. Вие осъществявате планиране, когато се намирате от моята страна на завесата и „Божествения разум“ е още с вас.

На хората не им харесва това, че не съществува духовен набор от инструкции като: „ще стане ето това, а трябва да правиш ето това“. Послушайте скъпи, именно това възвишава заслугите на човечеството! Нима всички деца са еднакви? Нима книгите на тема възпитание на деца , винаги работят при вашето дете? Отговор – не, защото всяка душа е съвършено уникална. Но хората по старому искат да имат препоръки за това, какво трябва да правят и какво не, като че всяка душа по някакъв образ излиза от духовна машина, и щампите на всички са еднакви. Не. Напротив, Духът отдава чест на всяка душа, предоставяйки и уникален избор и колосално разнообразие на избираеми енергии.

Великите художници 

На планетата хората получават определени атрибути, които ние назоваваме – творчески атрибути. Това са почти квантови атрибути и могат да се използват няколко живота, за да ги развиете в завършена форма. И както често се случва, обладаващите тези креативни творчески способности, преминават през ред въплъщения, сякаш това е било едно въплъщение, с цел пълно завършване на творческия цикъл. Известните художници, връщайки се, първото, което поискват да направят е да вземат в ръка четка и да продължат да правят това, което са правили преди. Известните композитори, известните поети и скулптори се връщат и просто продължават да се занимават със своите дела! Това е толкова очевидно, но въпреки това вашата наука го отрича.

Така, че обладаващите креативни способности се отличават от другите, и главоблъсканицата в техните животи се състои в това, да привнесат на планетата великите съкровища на изкуствата с помощта на една поредица от въплъщения, но при това персонално се опитват да вникнат в загадката: “това, което те носят вътре в себе си, е много ценно, но никой не го знае“. Ако сте забелязали, болшинството велики художници, и тези които са живели и тези които сега са тук, носят бреме, което с лекота може да се класифицира като „ниска самооценка“. Разбирате ли това положение? То е узряло за лично разкритие, не е ли истина? Така вие може да видите Човека, стоящ във Вятъра на Рождението, готов да продължи това, което е започнал предишния път? С „Божествения Разум“, с усмивка на лице, защото той чува музиката, която ще съчинява, и това е, което ще бъде с него, когато той пребъде.

Когато стоите във Вятъра на Рождението, вие сте напълно уникално същество с незавършени енергии. И ви трябва повече от един кратък земен живот, за да създадете атрибутите на Човек прерастващ в зрелост. Даже не-творящите /болшинството от вас/ имат цяла редица начинания, които не са получили пълно завършване. Понякога в отношенията, понякога в обучението или в учителството. Старите души идват и си отиват и често подбират там, където са оставили нещо и така постепенно променят планетата със самото си присъствие на нея. Стара душа - това е този, който“пришива семена от светлина на ковьора на линейното време, даже незнаейки, че той също ще пожъне тези вече съзрели плодове на мъдростта, когато се върне в следващия живот“.

Ето защо, скъпи, ти пребиваваш не на чист лист на живота, но си длъжен да знаеш за това, не е ли така? И старата душа чувства това. Само новичките /приходящите за пръв път/ се явяват тези , които идват със съвършено чист лист, и ние ще поговорим за това при обсъждането на следващия Вятър. Но вие които четете и слушате пряко сега, сте стари души. Всеки от вас е дошъл със духовно съдържание, придобито от опита на Земята и често даже с атрибута „пробуждащ се към собствено майсторство“.

Четящите от Акаша 

Съществуват такива хора, които умеят да четат вашите Акашови записи. Но за разлика от папки с файлове, те не могат да четат живота в линеен порядък. Вместо това, те ще четат живота с наситена енергетика, моментите, които впечатляват и които са оставили за вас дълбоки следи. Това са тия животи, когато вие сте достигнали нещо в завършена форма или остава още съвсем малко за довършване. Има животи, в които са ставали драматични събития, такива като ранна смърт, загуба на дете, или опита от гибел на полесражение. За всичко това има енегрийна база и потенциали. И вие чувате за това отново, защото това е важно.

Ти стоиш във Вятъра на Рождението и искаш да се върнеш на планетата. Пред теб са изложени всички потенциали и възможности, основани на твоя предишен опит и отпечатъка на твоята индивидуалност: този, “който ти си“. Ти ще се върнеш, като част от духовното семейство на Земята и това го прави твоята група души. Къде ще се окажеш? Представител на кой пол? Най- трудното за мен е да ви описвам, защото такова планиране не е линейно и съвсем не е това, което можете да видите в план-графика на финансистите. То е основано на енергетиката и много често е предизвикано от взаимните влияния на другите. А следователно основано и на семейството.

Ако в предишния живот ти вече си се пробудил за духовната истина, това е много голям потенциал, който може в значителна степен да промени твоя следващ живот. Така, че стара душа да попадне на место, където е млада душа - не би се получило. Всичко това се отчита при планирането преди Вятъра /вихъра/ на Раждането, и ти си готов за това. Ти действително си готов. Чуйте: Нито една душа, нито един Човек не пристига на планетата против своята воля или за наказание. И вие вероятно е нужно да го запомните!

Най крупното изменение…

Стара душа, вследствие на това, което се случи през последните 20 години,енергията във Вятъра на Раждането преди твоето връщане на планетата е съвсем друга. В новата енергия след 2013г., тази стара душа, която се връща с духовна библиотека, запълнена с духовна цел, този процес ще протече доста комфортно. Тя интуитивно много пълно помни това, което е преминала. Чували ли сте за това? Всичко е различно от това, което беше предишния път! И това е резултат от всичко, което се случи през тези последни години. Вие изменихте правилата.

Старата душа повече няма да бъде обект на тези енергии, които дърпат и тласкат младата душа. Старата душа е направила своя разум, част от процеса на планиране на това, което предстои да направи и то е това, което не е могла да направи при старите енергии. Това е възможно само за това, че тя може да планира, имайки в новия живот своя духовен опит, интуитивно открит много по-рано отколкото преди. Старата душа може даже да знае за това и да го планира още преди края на сегашния живот, интуитивно знаейки за следващото въплъщение още от сегашното. В това се състои и разликата, скъпи. Това е началото на „интуитивната духовна логика“.

Разказвали сме ви вече за някои интересни отличия при новораждащите се от тези, както и вие, които са се родили в старите енергии. За видоизменението на квантовата ДНК, което създадохте, проживявайки много въплъщения с пробуждане към просветление и знания, което ще ви позволи да се появите във вашия следващ живот, като много особено дете. Това ще бъде дете, което вече помни и умее да чете, вместо да се обучава, дете, което много рано ще започне да ходи и да говори, защото помни, как се прави това. Това ще стане, защото във вашата ДНК ще се установи по-пълен мост между това, което е било и това, което е. Това означава, че ДНК квантово се променя и става много по-ефективна от сега. На първо место ще се прояви, като изменение в поведението на Човека.

Старите души ще идват, като Хора, на които не им се налага да започват всичко от начало, а ще бъдат с пълен багаж от интуитивен опит от предишните животи. И по време на развитието на мозъка, те ще си спомнят, кои са /че са древни души, които са били тук и по рано/. Това е обещание на новата енергия, особено след 2013г. Вие ще видите изменение във вашите деца и внуци по това как живеят и порастват. В енергията на новите деца няма да има клеймото, че планетата може да бъде разрушена от война или от Бог. В тях ще има обещание, че планетата влиза в нови, нечувани области на квантови открития. Ще бъдат с целия набор от нови инструменти.

Кой е преминал през това? 

О, всички вие сте взаимодействали с този Вятър. Всеки от присъстващите и четящите. Ти стоеше там, знаейки, какви уроци са ти подготвени за живота, и потенциалите за това, което ти предстои, вследствие на това, което е придобито в предишните животи. И това не бяха грешки, скъпи мои. Такива са резултатите от тези потенциали и тези планове, които сами създадохте, за вашите собствени души.

В тази зала няма новички, а от четящите, макар и не всички да са стари души в класическо разбиране – души, които са били тук стотици пъти. Но всички сте били тук по-рано, затова считаме че много пъти сте преминали през този процес. Именно това ви кара да се интересувате от такива въпроси. Мислили ли сте за това? Макар че в разбирането на тези знания, между вас има голямо разнообразие. Тези знания се усвояват много различно. Някои задремват слушайки, а други ги заставят да се пробудят духовно /усмивка на Крион/. Всичко зависи от това, къде се намирате на пътя, който сами сте запланували. И отново ви казвам: всеки път е уникален!

Вятърът на Съществуването 

И сега сме във Вятъра на Съществуването, който вие назовавате живот. Позволете ми да ви покажа неговите свойства. На първо място, независимо от това, какво ви казват вашите духовни авторитети, вие не се намирате тук за наказание. Вие сте тук за да преминете изпитания. Понякога казваме че вашия живот е изпитание, но това е изпитание на енергии , не на вас! При това Гея измерва енергията на планетата и предава резултатите в самата тъкан на времето и битието – Великото Централно Слънце. Това се явява измерване на нивото на вибрации на земята посредством Кристалната решетка, което играе своята роля в много по-големия общ сценарий и ние не сме говорили много за това.

Изпитанието се състои в това, могат ли Хората да изменят това измеряемо земно ниво на вибрация посредством своето съзнание. И отново, хората се намират тук не за да бъдат подхвърлени на изпитание, но повече от това, вие сте тук – като семейство. Мостът между Вятъра на Раждане и Вятъра на Съществуване не е така неуловим. Това е този момент, когато отделяте всичко, което знаете за истината и пребивавате вече с блокирани знания. Когато ти правиш крачка и влизаш във вихъра на Вятъра на Раждането, ти вече не знаеш кой си и че си частица от Вселената. Повече не съществува връзка със съзнанието на самия Бог. Ти повече не помниш, откъде си дошъл и през какво си преминал.

Присъстващите сега нови енергии, пробуждат вашите интуитивни потенциали за спомняне на тези истини. Те са във вашите Акаши, но са достъпни само с помощта на НАМЕРЕНИЕТО. Както вече отбелязахме, някои стари души няма да се пробудят непременно! Понякога стара душа, която е имала много сложен и дълбок предишен живот, ще възприема този свой текущ живот, като отдих от духовни неща, и няма да прояви своята заинтересованост в това. Но скъпи мои, вие ще ги познаете, когато се срещнете с тях, и може да видите това в очите им. Някои от вас даже са женени за тях! Те може и да не присъстват на такава среща, както тази, но имат същата тази енергия, която ви привлича изначално.

Целта на старата душа

Скъпи, вие трябва да разберете уникалността на живота. Ето защо ви казваме, че няма никакви правила, които да предписват по какъв начин трябва да се пробудите, за да помогнете на планетата, или това, че трябва да изпращате светлина, докато пребивавате тук. Просто не съществуват никакви „задължения“, защото това е сложна и разнообразна система. Този път някои се намират тук, просто за да поддържат енергията за това кои са и къде са. Следващия път, те може да вършат своята работа, но сега те просто удържат местото. У някои от вас има точно такива атрибути, и те са необходими и нужни на планетата. Подобно на духовна щафета, когато някои стремително носят и предават факела, а някои стоят и гледат, но всички са част от това събитие.

Някои стари души просто поддържат енергията, без изобщо да подозират за някакво метафизическо пътешествие.А някои могат да си кажат: “Не съм уверен, че ми харесва това. Това ми изглежда като ненужно хабене на живота на старата душа - 80 и повече години!“ Скъпи, когато излизате в отпуск, то хабите ли тези седмици напразно? Не. Връщате се отдъхнали и готови за работа! Това е сложно и вие го виждате в светлината на „една временна линия на живота“. Но за нас това е просто един изживян ден. Това е за сроковете. Така че не правете своите заключения, за това, кое работи и кое не, основавайки се на „часовете на една временна линия на живота“.

В новата енергия, старите души ще придобият велико влияние на планетата. Тези, които са били тук най-често и от по–рано, ще знаят какво да правят в условията, които ги обкръжават, когато пребъдат.

Категории на Вятъра на Съществуването: НОВИЧЪК И ОБУЧАВАЩ СЕ

Новичък: Нови идват по всяко време. Така и трябва да е, защото на планетата се увеличава прираста на населението в геометрична прогресия. Така, че логически се разбира, че през цялото време идват и нови души? Това е очевидно. И вие можете да познаете новичкия в минутата, когато започнете да говорите с него. Когато му кажете „А“, а той чува „Б“, когато го помолите да завие на ляво, а той завие на дясно. Той и понятие си няма, кое и как работи във взаимоотношенията с хората. Той действително не разбира, какво е това „добро“ и какво е „лошо“. Целесъобразността на поведението е тайна и често се явява най-показателна.

Те не знаят, как е устроен в цялост живота. Ще ви се завие свят от изумление, защото не можете да повярвате, че някой може да се държи по този начин! Това са – новичките. Те не знаят за природата на човека. Това са тези, които човек лесно може да излъже, ако поиска. Свят ще ви се завие и ще си кажете: “Сега ли каца на земята?“ Да, той току що пристигна.

Те са максимално наивни във всички отношения и вие сте ги виждали. На всеки от тях се налага много пъти да се връща на земята, преди да почнат да разбират процеса на устройство на живота и те винаги присъстват в достатъчно голямо количество. Те не четат подобни материали, не посещават такива срещи. За тях е по-добре да посетят събиране, където обучават „как работят хората“. Много от тях посещават дивана на психолога за да разберат повече за себе си и колкото и да е странно, много от тях даже стават психолози! Това става, защото природата на човека се явява такава голяма загадка, която се мъчат да разгадаят, защото напълно осъзнават, колко им е нужна помощ, че самите те стават помощници за новичките.

ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ: Мнозина, в продължение на няколко времеви линии на живота, влизат в определено състояние, в което съществува интуитивно осъзнаване на това, как работят нещата на планетата. Това е добър емоционален баланс и затова такъв Човек става ученик и може да пристъпи към започване на събиране на духовни знания.

Учениците се явяват очевидна категория. Това са потенциално пробуждащи се, защото имат потенциал, да попаднат на място, подобно на това, да чуят истината, да разпознаят така ли е или не и да решат да си заминат ли или да останат. Ако те не чувстват това, което непосредствено ги касае , то всичко това означава, че сроковете още не са дошли. Спомняте ли си аксиомата за възвръщане към по-малко осведомено състояние? Няма да можете. Защото, даже, ако не сте съгласни с нещо,или не искате да действате днес, това не значи, че ще забравите това. Днешната глупост може да се превърне в утрешна мъдрост. Това зависи само от вашата проницателност.

Сроковете определят всичко. Много пъти моят партньор ме пита: “Крион, защо трябваше да се пробудя за истината чак когато станах на 40 години? Би било по-ефективно, ако това беше станало на 30 годишна възраст!“ И отговора, който му дадох, касаеше само срокове. Той трябваше да бъде на такава възраст, за да бъде в състояние да направи това, което сега прави, а също и което се кани да направи.

Така, че скъпи мои, тези, които са пред мен в своите кресла и тези, които четат това – всички се отнасяте към категорията на обучаващи се. Това са предимно древни души и тези, които вече са се пробудили към въпросите на духовността. Вие чувствате, какво става на планетата и искате да узнаете повече. Това са тези, които владеят новите знания, за променящата се енергия и че земята се нуждае от тях. Те също знаят, че всеки път се отличава от другите, така, че те се намират в тази зала или четат това.

Така работи всяка, стара душа. Някои от вас вече много пъти са били пробудени за духовната истина за „Вътрешния Творец“. Вашата библиотека е пълна и такава е духовната цел. Някои от вас се пробуждат в този живот и сега разбират, че са стара душа. И сега - слушащи и четящи, ще ви дам изключителна информация. Това е толкова сложно, че вие даже и не очаквате, даже в присъствието на новата енергия.

УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ КОМПЛЕКСЕН КВАНТОВ АТРИБУТ

Може би ще ви бъде трудно, но някои от вас са готови за това. За някои от вас тази идея е разбираема на интуитивно ниво, защото тя задейства духовната логика. Ще ви напомня накратко, защото съм давал това по-рано, а трябва да бъде включено в това обсъждане, за да може да се обяснят понятията за ветровете по-пълно.

Аз вече говорих, че вътре във вас се намира библиотеката „Акаша“. Може да се каже, че там се намира универсалната истина, която можете да извлечете. Но бивайки в линейност, също разбирате, че във вашата Акашова библиотека, може да се намира само това, което старателно сте събирали в продължение на своите животи на земята. Така ли е това? Говорихме за това в началото на 2013г. Отговорът е такъв, че това зависи от - доколко квантови сте станали.

Това е много трудно, но сега преминавам, към темата, която е напълно нелинейна, така че бъдете внимателни! Ако е истина, скъпо Човешко същество, че вие сте били засети от възнесена раса от друга част от галактиката /Плеядите/, то това означава, че у вас има част от тяхната ДНК! Всичко, което знаят те, присъства и във вашата ДНК –и вече се досещате към къде ви водя, не е ли така? Това значи, че вие може да се пробудите за великата истина, но това е тази истина, която се основава не на Земен опит. Това е, което те са ви дали. Това излиза зад пределите на това, което сме ви учили за вашите Акашови записи и ни пренася в духовната квантова Акаша….

Някой ще попита: “Но тогава вярно ли е, че идваме с всичко това? Даже и в новичките го има? Защо тогава не си го спомняме?“ И ето отговора: В новата енергия/след 2013г./, ще се появят тези, които ще започнат да използват „инструментариум на квантова Акаша“. Включвайки тук и понятието „к`опи Акаша“, а също и такова понятие „квантово наследство на Акаша“, което ще стане начало на спомените за по-дълбокото Знание за вашите галактически предци. В крайна сметка, това ще доведе до квантови открития на планетата. В следствие на това, хората ще станат по-квантови в хода на своята еволюция и ще започнат да задействат тези нови инструменти. Това е връзката на ДНК в себе си, за което сме говорили. Това е „спомняне“. Но тези неща ще започнат да стават при най-древните души, защото това става след пълно осъзнаване на „Бог вътре“…..

Карма.

Как кармата е вплетена във всичко това? Ученик, това е този, който е преодолял състоянието на „пребиваващ на земята“, има сега това, което се нарича карма, и това е голяма енергия с която може да работи. Така, че хайде да обясним, какво е това.

Карма – това е „незавършена енергия на семейната група“, която продължава от един живот към друг. Тя те дърпа и тласка в протежение на целия живот и няма нищо общо с предопределеността. Напротив, в нея има всичко, което е свързано с предразположеността. Ако те обгръщат много кармични енергии, то ти си предразположен да се движиш или на ляво или надясно, в зависимост от настъпването на определени условия. Тя се базира на енергиите на миналото и в основата си е изработена при взаимодействията на човека…

Вече ви дадохме тази информация през 1993г., когато беше публикувана книгата на Крион „Края на времената“. Ние ви разказахме, че сега старите души имат разрешение, да отхвърлят енергията на кармата и сами да формират свой собствен жизнен път, сътворявайки енергията на това, което искат за да се преборят с миналото. И сега продължаваме да ви казваме, че кармата, това е остаряла форма на обучение и че сега сте излезли извън нейните предели…

Кармичната енергия е все още необходима на тези ученици, които не са готови да я отхвърлят и се нуждаят от нея при преминаване на уроците на нейна основа. Кармата не е достъпна за новака /пребиваващия за пръв път на земята/,доколкото новата душа няма още енергия на миналото, която може да се достави. Именно затова те нищо не знаят! Но при втория или третия път, те започват да създават собствена карма от енергията на всекидневния живот, която ги тласка в последствие да постъпват по определен начин..

Когато старата душа отхвърли кармата, това означава, че тя напълно прекъсва кармата и в следващия живот няма да има влияние от нея. И отново пред вас е квантовия атрибут, който потвърждава, че „това, което създавате днес вътре в шаблона на вашата духовна ДНК, ще остане завинаги и няма да ви се налага да правите това през следващия си живот. “ И отново, това не е предопределеност, но знанието на това, което правите през този живот, формира следващия, и в тази нова енергия, това е много дълбоко знание, стара душа.

Договорите.

Аз искам да си поговорим за договорите. Самата дума е била неправилно разбрана. Чувствате ли, че имате духовен договор за да направите нещо на Земята? Някои от вас идват на планетата и казват: “Аз правя тук това, което ми е наложено да направя в този град, защото това е в моя договор“. А в същото време, когато на вас ви се струва, че изпълнявате своя договор, друг човек се обръща към вас с по-добро предложение, но при това ви се налага да идете в друг град, как ще постъпите тогава? Това може да се окаже духовно предложение, изискващо вашето преместване в значително по-добро место, за да помагате на хората. О, не! Това е истинска главоблъсканица. Какво ще стане с вашия духовен договор?

Една ваша част ви дърпа в направлението, „Аз съм длъжен да остана тук и да направя това за което съм дошъл.“ Друга ваша част ще бъде в нерешителност. Накрая ще си кажете: “Моят договор се състои в това, че трябва да остана тук и да свърша своята работа. Няма да върша нищо друго, ще изпълнявам моя договор с Бог.“

Позволете ми да назова това с такава дума, че да я запомните – нонсенс, глупости! Твоят договор е записан с изчезващо мастило! Стара душа, чуй : При всеки отделен ден, твоя живот има свой презаписваем духовен път. Знаете ли за това? В това и се заключава самата същност на съ-творчеството! Единствения договор, който имате се състои в това, да бъдете тук и той се изпълнява, щом четете тези редове! Така, че наточете своето духовно перо и записвайте това, което ви е нужно всеки ден. Ако в синхроничността дойде подходящ момент и ви пренесе в друг район за живеене, ще видите в това, че става именно това, за което сте молили! Почувствайте истинността, ако това стане. Оттласнете се от своето интуитивно чувство и запишете нов договор да деня, който утре може да изчезне, ако го презапишете с нещо още по-добро.

Стара душа, ти никога не си имала такава възможност преди. В сегашната нова енергия, ти можеш да промениш Вятъра на Съществуването, за да те пренесе той там, където всичко съответства на твоите потребности. През следващите няколко години, вие ще можете колективно да решите редица въпроси на тази планета. Чрез много бавното изтощаване на старата енергия, вие ще можете да удържите върха….

Ще се появи по-голяма цялостност, и това го правят старите души. Някъде стари души ще бъдат проявени в тела на млади хора, които бързо се пробуждат. Ще се появят нови междунационални съюзи и правителствата ще започнат да разбират новия принцип за обединение, който преди никога не са виждали на планетата. Това в крайна сметка, ще създаде почва за продължителен мир на Земята. Даже в Близкия Изток ще се получи скок в това направление.

Аз вече ви казах по-рано, че бъдещите поколения, поглеждайки назад, ще определят всичко, което е било до 2012г. , като “Ерата на Варварството“. Вие ще видите, че това, което ви е известно като цивилизация, започва през 2013г. Това е обещание на прехода през настоящата гранична точка и ще протече в течение на три поколения. Помислете за това. Историята на човечеството винаги се е заключавала във войни и завоевания. Но сега, вие сте в началото на поврата. В зависимост от това, как постепенно умира старата енергия, живота ще се разглежда, като обединение и сътрудничество. И това вече става на планетата, забелязвате ли?

Вятъра на Съществуването – това си ти стара душа, решаваща главоблъсканицата, и ти си извън кармата, и извън договорите. Вместо това, ти пребиваваш в режим на манифестиране на проявлението. Може да ви се струва, че това не е така, но дайте му шанс. Ние вече говорихме по-рано: Когато преодолеете режима на преживяването и престанете да се безпокоите за всяко нещо, то в крайна сметка ще се окажете в режим на манифестиране. Режима на безпокойство е това за което са ви учили вашите родители. Вие сте го наследили, но това не е каквото правят просветлените същества. Вместо това, те проявяват, манифестират това, което им е нужно и не се безпокоят за нещо, което нямат, защото то идва при тях, когато имат нужда, чрез процеса на синхроничността – ето това е просветлената концепция, която създава доверието към Божествената мъдрост от вътре…..

Вятърът на Изхода

Последния вятър – това е Вятъра на Изхода. Вие му казвате смърт. Какво мога да ви разкажа за това, което още не знаете? Аз мисля, че много мога да ви разказвам. Преди всичко правилата: Вие не знаете защо не знаете. Не знаете, кога ще се случи това. Знаете ли, че ние сме длъжни да съхраняваме някои от вас тук в течение на много дълго време? Това е защото вие не сте довършили това, което сте започнали. А що се отнася за останалите, то на нас ни е нужно вие да си отидете рано или късно, следвайки своя собствен план. На нас ни е нужно вие по-скоро да се окажете отново на планетата, на ново място, като бъдещи младенци. На нас ни е нужно, знанията на вашите Акаши да са се пробудили по-рано и да може да продължавате да развивате това, което правите днес, защото вече ще имате енергията на младостта.

На нас ни е нужно, в определена възраст вие да можете да изпълните своя дълг, така, както сте планирали. На нас ни е нужно да бъдете млади и по други причини, които ще станат очевидни, ако вие помислите от нашата гледна точка. И така, вие не знаете, кога ще си отидете от тук. Премахнете страха от своя изход, защото вече разбирате причините, които се явяват така дълбоки и които вие сами сте помогнали да се създадат, когато бяхте от моята страна на завесата. Самият процес на пробуждане ще ви помогне да решите, кога ви предстои да пренаредите енергията и за пореден път да преминете през процеса на Изхода.

Аз искам да ви дам атрибут, за който вероятно не сте се замисляли: Смъртта – плаши. В материален, телесен смисъл, вие имате невероятно желание да живеете. Последното, което иска живото същество, даже бактерията, е да умре. Преживяването ви заставя да живеете, и никой не може просто да прекрачи в смъртта без страх. Това ще остане така, и така и трябва да бъде. Но съществува и някакъв дар за вас, който ще ви дадем, и и вие даже не знаете за това…..

В момента на твоя изход, когато твоето сърце престане да бие, и ти правиш своята последна глътка въздух, ние ще бъдем заедно. Всичките ангели от Великото Централно Слънце ще се намират до теб, и те ще запалят светлина, която ще те приведе в покой. Този покой е толкова велик, че страха не може да съществува. Секунда и ти вече знаеш, че всичко е добре. Вие може да назовете това като духовна анестезия, но ние му казваме – дар от Създателя…

Вятъра на Изхода от нашата, квантова точка на зрението – това е прекрасно. Той проявява този миг, когато ти осъзнаеш, че си завършил този живот. Всичко за някаква си секунда, а след това той изчезва. След това ти преминаваш през процес на тридневно припомняне на това, кой си ти. Част от теб все още присъства на планетата, а част от теб е вече с нас. И всичко това е прекрасно….

Някои хора преминали през опита на клинична смърт, са разказвали за това, както могат, но всички казват, че са се върнали други. О да, Човешко Същество, те са видели част от това, те са видели частицата от Твореца, и когато са се върнали, възкликват: „Няма да повярвате! За един миг умрях, и чух пеене и видях светлина“. Просто ги попитайте и те ще ви кажат. Такъв е дара на отиващите си, за който ние никога не сме говорили. В смъртта няма жал, Човешко Същество. Жал съществува само за тези, които оставяте, защото те не знаят, къде сте, и какво става с вас. Те чувстват това така, като че ли сте си отишли завинаги, но вие не сте изчезнали. Нито една душа не е изчезнала от тези, които ти си загубил за многото си години, скъпи мой слушащ и четящ тези думи. Известно ли ти е, че родители, които ти е възможно да си изгубил, ще бъдат с теб до последния ти дъх? Те през цялото време те държат за ръка. Това е сложно за обяснение, но това е част от прекрасната, многомерна система от групи, обединени души. Някои от вас знаят, че съм прав, защото вече са усетили тяхното присъствие….

Човешки Същества, вие трябва да знаете, че групата, към която принадлежи вашата душа, може да се намира едновременно на няколко места. Ние вече сме ви давали тази информация по рано. Души могат да бъдат реинкарнирани в тяло на Човек навсякъде по планетата, но в същото време редом с вас, в едно и също време, и вие възприемате това присъствие, като ръководство. Не питай „как“, защото това е лишено от смисъл в твоята реалност. Това е прекрасна система. В смъртта няма жал!!! Ако ти си загубил този, когото обичаш, аз искам да запомниш: И появилото се безмълвие, и хладината, и усещането за загуба завинаги, - това е само в 3D, и това не е истина. Те са живи и здрави и те виждат, молейки те да видиш тази енергия на любовта, която те проявяват. Те не са си отишли….

Такива са тези Три Вятъра, темата на днешния ден. Аз обичам да говоря за такива неща, защото те са през цялото време редом с мен. Аз работя със всичките три Вятъра/вихъра/, и работя с тях точно сега. Енергията, която е Крион, - това е група. Точно такава, както и всички вие, доколкото у вас има същите атрибути. Точно сега Аз – това е част от групата, която работи с тези, които са във вятъра на Раждането. И така Аз приветствам тези, които преминават през процеса на Изхода – точно сега. В това и се състои ролята на проявление на Духа, чрез Висшият Аз. Открийте Бога вътре. Когато направите това, скъпи мои, вие ще видите, колко прекрасен е плана….

И това е така…

Крион

Източник

Превод: Стоян Делев | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments