Седмично послание на Хиларион 21 – 28 юли 2013г.


Възлюбени,

Като извършвате ежедневните си дейности и изпълнявате земните си задължения, знайте, че също на по-висше ниво служите в качеството си на божествени носители на промяната. С висшите си и позитивни намерения, които определяте всеки ден, вие настройвате шаблона, който светът да следва. Когато всеки един от вас чете или слуша тези думи, той абсорбира енергиите, които са заложени във всяка дума и интегрира тези енергии в системата ви от пет тела. Тези времена изискват индивидите да са приспособими и гъвкави, да вървят по течението на събитията, и в личния си живот, и в по-широкия свят около тях, и да останат здраво заземени с приятно спокойствие и тишина.

Сега има мнозина, които търсят отговори на многото си въпроси, някои правят това тихо, следвайки вродената си мъдрост, други търсят навън чрез изразяване на гледните си точки по по-рязък начин. Всички отразяват пробуждането, което се случва в тях. Всички имат нужда да бъдат подкрепени и подхранени в тези променящи се времена чрез окуражаване да отидат отвъд старите си възприятия, да достигнат отвъд предишните ограничения. Те мат нужда да постигнат по-висшия си потенциал и да стигнат до звездите. Като питат и търсят отговорите на многото си въпроси, те откриват още повече въпроси, на които да се отговаря. Такъв е пътят на разширяването и растежа във всеки човек.

Вие положихте стандарт за съвършенство чрез поддържане на по-висока визия за бъдещия ви свят и сега на всички вас подобава да останете непоколебими по пътя си. Поддържайте фокуса си като продължавате да се освобождавате от остатъците от старата парадигма на мислене и възприятие от клетките си и пет телесната си система. Утвърдете стабилен образ за себе си като божествени същества от Светлина, Любов и Сила. Вижте себе си в Светлинните си тела, чувствайте се като Светлинните си тела всеки ден, дори само по няколко минути. Като правите това, вие започвате да си спомняте, че наистина сте Светлина и това ще ви даде сила и ще ви насърчи по безброй начини, които благославят вас, вашите любими хора и по-широкия свят около вас.

Поддържайте мисълта, че тялото ви е храм на живата Светлина и че вие сега го връщате към девствената чистота на божествения му произход. Вие сте посланиците на тази планета, които да покажат пътя чрез примера си. Ние осъзнаваме, че това може да изглежда като раздвоение, тъй като вътрешното ви пречистване все още продължава едновременно с настройването на намеренията ви за по-висши визии и версии на себе си, но ние ви молим да сте упорити в усилията си. Простете си всички емоционални изригвания, които сякаш излизат от нищото и сякаш превръщат намеренията ви, вярванията ви и усилията ви в глупава фантазия. Осъзнайте, че това е просто работа по пробуждането, което се случва и че е временно и циклично по природа.

Тъй като спящите ви ДНК/РНК/ЛНК нишки продължават да бъдат активирани, вие ще продължите да изпитвате временните странични ефекти по начини, които влияят на всеки един от вас различно. Бъдете търпеливи и любящи към себе си и във взаимоотношенията си с другите. Упражнявайте само въздържание като преминавате през промените и трансформациите си, когато е възможно, а ние напълно осъзнаваме и разбираме, че понякога това просто е невъзможно, защото метаморфозата е мощен процес и трябва понякога да бъде изразена външно. Опитайте се да се върнете към центъра си колкото може по-скоро след такъв епизод и простете на себе си за привидните пропуски в поведението, растежа и подобрението. Това е само освобождаването от шаблоните на старата световна парадигма, което се случва. Всичко това в крайна сметка е добре за вас и за вашия свят.

До следващата седмица …

Аз Съм Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2013/07/21-28-2013.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments