Възнесението е Физическо, Емоционално, Умствено и Духовно


Ние вече не трябва да напускаме телата си, за да се Издигнем.
Ние можем да повишим вибрациите си и да минем в по-висшите сфери на Светлината.

Възнесението е Физическо, Емоционално, Умствено и Духовно!

Повишаване на вибрационната честота на всички низши тела в единното поле на Любовта и Светлината.

Ние се издигаме от едно измерение на реалността към друго, по-малко загрижени за физическото оцеляване и повече за повишаване на нашите вибрационни форми до тези на Светлинното Тяло.

Когато постоянно поддържаме любящите вибрации, ние преживяваме повишаване на вибрационната честота и започваме да въплъщаваме пет-измерните качества на Любов и Креативнос.

Възнесението е пълно въплъщение на вибрациите от най-високата възможна честота.

Възнесение - Пътя към Дома.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments