Седмично послание на Хиларион 2-9 юни 2013г.


Възлюбени,

Вие като нашите фарове Светлина, запалвате самата атмосфера около себе си като преминавате през ежедневните си дейности. Всеки един от вас е мощен по свой собствен начин и допринася много за стабилизирането на вашата планета. Повече от вас сега излизат от плътните полета на изразяване в по-големите чувства на радост и щастие, мир и хармония и това на свой ред се прибавя към колективното поле на човечеството.

Наясно сте, че мислите ви, думите ви и делата ви имат по-голямо влияние върху тези около вас, отколкото някога сте си мислили, че е възможно и вие сте още по-внимателни по отношение на начините, по които взаимодействате със сестрите и братята си, винаги с мисълта, че въздействието върху техните енергийни полета трябва да е въздействие на благословия, засилване и добра воля.

Това не означава, че вие не можете да изразите човешките си моменти, когато стари проблеми излязат за преглед, защото наистина, всичко това е част от процеса на освобождаване и все по-голяма центрираност и привеждане в съответствие с истинската ви божествена същност. Всичко, което не е в съответствие с по-висшите аспекти на истинската ви същност, ще продължи да излиза на повърхността, за да бъде признато и прието като част от общата ви същност, човешка и божествена.

Това, което се случва, когато работите върху себе си по този начин, е, че като освобождавате всичките аспекти в себе си, които не ви служат в пътуването ви на Издигането в по-високо съзнание и изразяване, вие започвате да оценявате и обичате себе си повече и когато обичате себе си безусловно, без да се съдите и оправдавате, вие започвате да обичате другите в същия дух.

Това може само да помогне за по-нататъшно изясняване и облекчаване на тежките плътни енергии и тази работа върху себе си в крайна сметка помага на всички, защото Всичко е енергия, честота и вибрация. Като имате предвид ефекта върху другите около вас, винаги е от полза да си припомняте истинската си природа и това, разбира се е, че сте Същество на Любовта. Любовта е основата на всички неща и на всички ситуации; понякога, обаче, има нужда от по-дълбока интроспекция в себе си, за да се свържете със сърцето си, за да я почувствате. Много от вас в един или друг момент са били наранени по някакъв начин във взаимодействията си с другите и това ви е подтикнало да изградите защитни щитове около сърцето си, които могат да ви лишат от изпитване на всичко, което е добро в живота ви сега. Сега е време да се освободите от тези щитове, Скъпи мои.

Осмелете се да станете раними като отворите сърцето си широко. Вътрешната ви Светлина трябва да свети ярко и е важно ежедневно да поддържате ритуалите и практиките си за постигане на това, независимо дали това е чрез медитация, йога, упражнения за дишане, визуализации, мантри, декрети, слушане на музика, която ви извисява и вдъхновява, или дори пеене. Това са много начини да поддържате Светлината си да свети ярко и сме сигурни, че има още много начини, които не сме споменали тук, за които вие знаете и които използвате.

Това, което отбелязваме тук, е, че времето да се ограничавате във вашия свят, за да отговаряте на остарели парадигми, достигна своя край. Сега е ново време, ново начало, където всички души са равни в правото си да преследват страстите си, което им носи вътрешна и външна радост. Помислете за дейностите, които ви носят радост и направете това приоритет в ежедневието си. Прекарвайте повече време всеки ден в тази дейност за най-голямо и най-велико добро на душата си.

Няма значение дали страстта, която ви носи радост, е нещо, което никога няма да донесе слава, богатство или отличия от света около вас, всичко, което има значение е, че вие започвате да се свързвате с чувстването за добро за себе си, така че дарбите, които носите, за да благословите този свят, да започнат да излизат на повърхността. Всеки от вас има дарби, които носи на този свят, и сега е време да откриете и да се свържете със своите дарби. Светът е много богат и има достатъчно за всички, свържете се сега със света вътре в себе си и си позволете да блестите!

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2013/06/2-9-2013.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments