Седмично послание на Хиларион 16-23 юни 2013г.


Възлюбени,

Дните, които ви предстоят, носят по-дълбоки връзки със Светлината, която е във вас. Повечето от вас сега ежедневно свързват съществото си с Майката Земя и това ви помага да останете заземени във възприятията ви спрямо заобикалящия ви свят. Има много неща, които се случват и които ви помагат да създадете необходимите промени, за да придвижите човечеството напред в по-голямо осъзнаване и съзнание. Сега се случва събуждането на масово ниво и това е нещо, което всяка душа на планетата е избрала на духовното си ниво. На духовно ниво, има една цел и тя е да се доведе Земята и всички нейни обитатели в по-голямо съответствие със славната им съдба.

Всички вие забелязвате ускорението на осведомеността у тези непосредствено около вас и внимателното и сериозно признаване на всичко, което трябва да бъде изнесено в Светлината, която те признават. Тези, които са тук като водачи, встъпват в ролята си на агенти на промяната и са подготвени да се изправят в Светлината си и да бъдат глас за промяна. Изпратете им Светлина и молитви за защита, защото пътищата, които те са избрали, не са лесни пътища. И все пак, те имат духовната сила да настояват в по-висшата си визия за по-добър свят. Пробуждането ще продължи да се случва експоненциално и тласъкът ще доведе до мирна трансформация на всички стари парадигми, които повече не резонират с новата Земна реалност.

Тези от вас, които поддържаха Светлината и най-висшата си визия, започват да разбират как сега усилията ви се разгръщат. Именно най-младите членове на човечеството са тези, за които вие създадохте тези нови парадигми, които сега влизат в сила, така да се каже, и това позволи и ги упълномощи да пристъпят в тези моменти на Сега като сигнализатори и вестоносци, и говорители, които се изправят и говорят чрез сърцето си. Те поставят под съмнение установените парадигми и питат защо? Защо човечеството като цяло трябва да приема такива ограничени и стеснени начини на съществуване по време на Земния си път? Със сигурност трябва да има по-добър начин, по-мирен и по-силен начин на живот.

Нека сърцата ви се радват на смелостта си и саможертвата си, тъй като ги познаха, за да създадат по-добър начин. Изпратете Светлина и Любов в новите кристални мрежи, които сега свързват цялото човечество и съзнанието му и проникват в атмосферата на Земята с виолетовия пламък на трансмутацията. Това е служба, която всеки един от вас може тихо да изпълни, докато се занимавате с ежедневните си неща. Нямате идея колко велика е в действителност тази служба за Божествения План, за установяването на новата златна епоха на Земята. Вие изпълнявахте тази служба в продължение на десетилетия и плодовете на труда ви сега узряват.

Не забравяйте да прекарвате колкото може повече време сред природата, доколкото позволява ситуацията ви, и да пиете обилни количества чиста вода, за да дадете възможност на физическите си тела да се приспособят към новите енергии по-лесно и по-удобно. И най-вече, грижете се да себе си и се обичайте, защото това е най-голямата област, която има нужда от подобрение за цялото човечество. Време е да освободите универсалните подсъзнателни мисъл-форми на „не достатъчно добре”, които държаха човечеството като заложник. Време е да започнете да виждате величието, което е било скрито във вас и което сега започва да избликва спонтанно. Носете радост и смях в уравнението, така че то да може да облекчи тежкия товар на всеки.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2013/06/16-23-2013.html
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments