Единството на всички в рамките на Единното Божествено Съзнание


Вие вече не сте духовни бебета, вие сте развиващи се същества от светлина, които се страхуват да се освободят от играчките на своето духовно детство. Време е да практикувате това, което знаете, че е истина. Защо продължавате да подкрепяте войната, когато разбирате, какво е самата война? Казва ви се, че тя е за ваша собствена сигурност, замислете се дали е така или е просто средство, използвано за изхранване на безкрайните апетити на една машина, която отдавна е остаряла?

Последното и най-дълбоко осъзнаване на любовта, е да реализирате собственото си единство с Източника. Аз съм любов, защото аз съм в и от Единното - вездесъщо, всезнаещо, всемогъщо Божествено Съзнание. Реализацията на всички в рамките на Единния е мистика, и е следващата стъпка по еволюционния път. Готови сте сега.

Изберете мъдро. Изборът е ваш. "Приемате ли единството на всички в рамките на Единното Божествено Съзнание или продължавате да играете игрите на двойственост и разделение"? 
Вие решавате...

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments