Съобщение от Архангел Гавриил ~ 28 април, 2013


Скъпи мои, всички ваши прояви са родени, от вашите мисли и въображение, в пространство, което съществува извън времето ..
Те съществуват, енергийно, докато не бъдат вибрационно съответстващи на-за материална реализация във вашето съзнание. .. Колко бързо това се случва, зависи от това колко добре държите това енергийно пространство, и колко добре стоите в потока без страх и съмнение, докато не заземите тази енергия във вашата материална реалност .. Вие приемате енергия, и с вашето целенасочено намерение и придавате форма .. Вие сте алхимици, всеки един от вас!

~ Архангел Гавриил

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments