Пълноцветен Светлинен Излъчвател. 16:16


Приветствам всички!

Скъпи приятели, вчера започна нов цикъл на Пълноцветния светлинен излъчвател. Това е време в което всеки цветен цикъл ще бъде по 16 дни. Така се добавя още един свещен Ден / към Деня на Любовта, Радостта и Благодарността/, това е деня на Свободата. 16 дневния цикъл се дели на 4 под-цикъла – Любов, Радост, Благодарност и Свобода. Докато ние продължаваме да възпламеняваме Маяците и поддържаме цветовите вълни на слънчевия спектър, трябва в същото време да отчитаме, че сега съществуват всички цветови цикли едновременно, а това значи, че през всеки ден е активна енергията на всеки Маяк, в който и да е ден е възможно да се възпламени който и да е от тях /по усещане/.

Всички цикли съществуват едновременно в огнения кръг на новото време. Всички цветни цикли заедно, се представят, като мандалов отрязък на Новия Лъч на Времето, Лъча на Бъдещето. Във вибрацията на 16:16 енергията на Времето се концентрира, кристализира и въплъщава във форми. Ние поддържаме Пълноцветния Лъч на Времето и въплъщаваме Розата на Времето и Новото Пространство на Земята. Това АЛФА ВРЕМЕ – е активно, огнено време. На този етап Мандалата на Пълноцветния Лъч на Времето се явява непроявен засега Кристал-телепорт, съдържащ в себе си хиляди нови Семена, идеи, градове, открития. Постепенно Пълноцветния Светлинен Излъчвател се развива в материална форма на времето посредством творчеството. Засега все още остават предишните формули, но ще дойдат нови. Сега нашата задача е постепенно да въплъщаваме ВРЕМЕТО чрез съзидателно творчество и изкуство. С времето се трансформират всички вербални формули, и те ще станат максимално кратки. По този начин ще се освободи повече време за творчество и медитации.

Всички цветни цикли се явяват магнити – заредени със слънчево-лунни енергии с определено качество. Всеки цветен цикъл е събрал за три години достатъчно енергия, за да се материализира. Всеки цветен цикъл сега се превръща в Огнен Свещен Град, с определени вибрации и качества, и след време тези Градове ще се проявят на физическия план на Земята.

В този момент виждам необходимост да се направи пауза пред по нататъшното развитие на циклите на Пълноцветния Лъч, за да се пре-настрои възприятието към Вертикалния Лъч на Времето. Защото Пълноцветния Лъч се явява именно Вертикалното Време. Защо през цялото време говорим за бъдещето? Защото Бъдеще Време за нас това е Време за Творчество и Съзидание, това е нещо неопределяно по–рано, Време за Възможността да се Твори без граници и условия. Пълноцветния Светлинен Излъчвател е създаден като инструмент за заземяване и синхронизация на Бъдещото Време, на конкретния Огнен Лъч АЛФА. Това е Лъч на Великото Ускорение. Ускорение на какво? Честотите на вибрациите на нашето съзнание, памет, атоми и молекули. Този Лъч на Вертикалната Памет ни позволява да излезем на ново ниво на мислене, да направи мислите и процеса на мислително-чувственото съзидание квантово, да съедини многомерното съзнание и Пълноцветните лъчения на 4 измерение.
Вибрацията 16:16, това е честота на зрялост на първата фаза на Лъча на дадения спектър. Тази честота кристализира времето. За нас времето не е разстоянието от точка А до точка Б. Помнете, че за Групата на Времето, това е АБСОЛЮТНА ТВОРЧЕСКА СИЛА, естествен цикъл, вечно Съзидание и еволюция.

За три години ние създадохме добър енерго-информационен фундамент за заземяване и въплъщаване с пълна мощ и красота на чистия, несъкрушим и съзидателен Лъч на Времето на Земята. Цветовете, фигурите и настройките на тези творчески семена са вдъхновения на Вселената. Пълноцветния Лъч, това е Дървото на Вселенския Живот, който ние отново включихме към центъра на Земята, за да се възроди елмазно-пълноцветната решетка на Единното Космично Пълноцветно Съзнание на планетата. Дойде времето на очакване и спокойно, умиротворяващо творчество. Творческо развитие на всеки цветен код. Семената вече са посети в Земята.

Кръга на Пълноцветното Време ще се разширява и развива отвътре. Защото това е живата енергия на Новата Планета и Новото Човечество с пълноцветна генетика. Ако можете да творите – творете и развивайте Пълноцветния Лъч, ако можете да наблюдавате – наблюдавайте! Ако искате да отдъхнете – отдъхнете, отдръпнете се от Пълноцветния Светлинен Излъчвател, ако сте уморени през цялото време да поддържате неговите цикли. На този етап , първата фаза на развитие на „ембриона на пълноцветното време“ е завършена. Сега Кръга на Пълноцветното Време съществува постоянно. Тези, които имат намерение да продължат, ние ще ги поддържаме с Маяци, но настройвайки се на цветовете и техните съчетания ще се учим да Творим Живо Съзидателно Време, да го въплъщаваме във форма и цвят, знаейки нюансите на светлината. Белия Огън стои в сърцевината на Пълноцветния Кръг на Времето. В бъдеще ще разкрият своите потенциали, Пълноцветните Кристали , следващи Кръга на Времето, ще се появят цикли на Маяци от два , три и повече цветове. Всеки цвят ще прояви своите отенъци. Така ще се появят и разгърнат новите Кръгове на Свещеното Време.

Сега се получава така, че ние с вас създадохме своя Пълноцветен Дом. Двореца на Пълноцветното Съзнание. Този Дворец на Пламъка на Знанието, с вибрация 16:16 , сега се явява за нас честота на далечното, но достъпно Бъдеще.

Малко за скоростта на този Лъч на Бъдещето. Това ще изглежда и ще се проявява примерно така – вие ще сте сънастроени с Лъча на Бъдещето, не просто Бъдещето , а неговия най-добър вариант и ще виждате на сън или по време на медитация , как след стотици или хиляди години живее тази планета, какви прекрасни програми на Твореца се въплъщават сега в бъдещето, какви могъщи и лъчезарни Градове, квантови технологии и нива на връзки с Вселената са станали възможни. В режим на обичайно време ще си мислите - „колко е далеч достигането на това и как да доживеем до тогава?“ А в режим на скорост на Лъча на Бъдещото Време, вашето съзнание ще приеме тези параметри и ще ги пропусне в решетките на Земята в настоящото време. Решетките на Земята – това са модулатори, и те мигновено ще започнат да въплъщават видяното от вас и през този или следващия ден, а може и същия миг вие да видите СИНХРОНИЗАЦИЯТА, Света мигновено ще отреагира на възприетите от вас параметри, колкото и отдалечено в бъдещето да е това.

Всичко това е много по-лесно да се види,почувства, осъзнае, отколкото да се предаде с думи!
Това е най-краткото описание, на това, което ние работим. За по-следващата наша работа, ще ни трябват допълнителни условия и възможности за срещи, творчество и обмен на опит. Всичко това, постепенно ще се развие и ще стане достъпно. Постепенно ще се сформира постоянно действаща, творческа група хора, които ще работят в сърцевината на Пълноцветния Лъч, в Ядрото на нашата Група. Самите те ще станат живо въплъщение на Времето и Духа на Слънцето. Сега трябва да чакаме възможност да въплътим цялата мощ и красота на Лъча, така че ние сега се движим с микро-крачки и не трябва да форсираме събитията, не трябва да даваме твърде голямо напрежение в хармонията на циклите на Лъча на Времето. Затова, всичко, което правим заедно с вас е навигация на високоскоростния Лъч на Времето. Затова ние правим каквото можем, и при нас се получава. Просто чакаме, кога Земята ще е готова да приеме новите параметри на Лъча на Времето АЛФА.

Във връзка с това, ние ще ви предаваме информация и настройки. За да ви предадем основните параметри на Пълноцветния Цикъл ни са нужни схеми и рисунки, а тяхната подготовка изисква някакво време. Самия Пълноцветен Цикъл се явява свещена Мандала - отрязък от Лъча на Времето и се явява АРХИТЕКТУРЕН КОСМИЧЕСКИ ПРОЕКТ, многомерни и преобразуващи енерго-информационни връзки свързващи реалности от всички пространствено-времеви континиуми на Земята. Това е много фин механизъм и процес, и за това ние действаме много меко, финно и понякога ви се струва твърде бавно. Всъщност честотата на Лъча на Времето в сегашния момент достигна максимално-възможната скорост, а това значи, че този път Земята и земляните са готови за истински Преход в режим на скорост на квантово съзнание и вертикалната памет на Космоса!!!

26.04.2013., Групата на Времето
Sefera.

Източник

Превел: Стоян Делев | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments