Вихърът на Богинята


Вихърът на Богинята е най-добрата технология на Светлите сили, която най-накрая ще разтвори Матрицата в астралното и етерното поле около нашата планета.

Вихърът на Богинята е дъговидна (с жветовете на дъгата) енергийна спирала, която обхваща всички възможни комбинации на Светлината. Той е присъствие на ангелско същество, което преобразува всяка тъмнина в чиста Светлина чрез осем-измерения старгейт на "Antarion Conversion". Това е вихър от присъствието на Единният , който поглъща всички аномалии на дуалността и ги превръща в Едно, чрез процеса на "microtriangulation".

Вихърът на Богинята

Всички Вихри на Богинята създават мрежа на светлината върху етерното и астралното поле, произвеждаща морфогенетична област на Единство, което служи като инструмент за божествена намеса на тази планета. Тази мрежа от Светлина в крайна сметка ще трансформира всяка тъмнина от астралното и етерно поле и ще премахва всички негативни лица докато и последното рептиловидно същество изчезне завинаги и всички нефизически полета около Земята станат царства на Светлината. Това ще създаде подходящи условия за Събитието.


Вихърът на Богинята е Ангелскo присъствие, което минава през телата ни и се закотвя във физическия план. Вие ще бъдете в състояние да чувствате този Вихър на Богинята в тялото си. Архонтите са алергични към Енергията на Богинята. Ето защо католическата църква потискаше жените. Нефизическите Архонти са много алергични към това. Всеки път, когато някоя жена или мъж канализира този Вихър, хиляди рептиловидни се премахват завинаги.


Eто указанията за закотвяне на Вихъра на Богинята:

1. Вдигнете ръцете си над главата си и започнете да въртите тялото си по посока на часовниковата стрелка

2. Докато правите това, пейте мантра "iiii" (произнася се "ee-ee" ; транскрипция: E - [i:] ; A - [ei]), така че да вибрира през тялото ви и визуализирайте тялото си като брилянтен стълб от Светлина, с милиони дъговидно оцветени звезди, пръснати в рамките на този стълб от Светлина

3. Продължавайте да пеете мантрата и да се въртите. След няколко минути, пуснете ръцете си близо до тялото си и продължете да се въртите по посока на часовниковата стрелка

4. Докато правите това започнете да пеете мантра "eeeaaa" (транскрипция: E - [i:] ; A - [ei]), така че да авибрира през тялото ви и визуализирайте дъговиден вихър Светлина разширяващ се от сърцето ви навън през цялата планета. Призовете присъствието на вашите духовни водачи, Възнесените Владици, Плеядианците, ангели, души близнаци, сродни души, духовни семейства и други същества на светлината.

5. Продължавайте да пеете мантрата и да се въртите, и останете в присъствието на всички тези същества на Светлината за известно време.

Можете да активирате Вихърът на Богинята всеки път, когато се чувствате водени да го направите и това ще засили планетарната мрежа на Светлината и ще ускори процеса на пречистване на нефизическите полета, което в крайна сметка ще доведе до Събитието.

Източник: http://2012portal.blogspot.com/

Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.comМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments