Мисъл за Деня - 7 февруари 2013 г.

7 февруари 2013


Началото на духовния живот е вегетарианството; то е начало и на възпитанието, защото духовният живот изключва насилието. Никой не би могъл да бъде духовен, ако не е вегетарианец... Понеже трептенията на бозайниците са по-нисши от тези на човека, затова той се спъва, когато ги яде, и не може да се развива. Месната храна е проникната от трептения на животински страсти, а в това отношение растителната храна е чиста. Човек трябва да се храни с чиста храна, за да имат клетките му послушание.

Учителя Беинса ДуноМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments