Мисъл за Деня - 17 януари 2013 г.

17 януари 2013

Истината е онова начало, което дава вечния процес на развитие, което осмисля живота. Целият свят седи в Истината, зад Истината няма никакъв друг смисъл. Единственото нещо, което осмисля крайния живот на хората, това е Истината… Когато човек постига нещо в света, той е в света на Истината – всички човешки постижения се дължат на Истината. Ако човек обича Истината, тя всякога ще му помага. Човек живее и се движи в Истината, тя му помага и тя е разумна. Никой не трябва да види образа на Истината, но щом тя види най-малкото усилие на човека, веднага е готова да му помага.

Учителя Беинса ДуноМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments