Назад към Основното: Значението на Живота

Спиритуална Еволюция

Всеки път когато отсъствам за известно време, обичам да си припомням за основата. Какво представлява живота? Какъв е неговия смисъл? Защо съм тук и защо се връщам в тялото си отново и отново?

Причината поради която бог е създал формите на живот е била за да се въздигат чрез процес на духовна (спиритуална) еволюция от мястото на несъзнателно осъзнаване на тяхната същност до мястото на съзнателното осъзнаване, начин при който в момент на себереализация, Бог би срещнал Бог.

Бог е безформен, единен, съвкупността от всичко. Няма друг освен Бог, така че няма обстоятелства при които Бог би срещнал друг при осъществения контакт с него/нея/то. След като няма друг, така няма и камера, огледало, точка на сравнение или какъвто и да бил друг начин по който Бог би могъл да открие истини относно себеси.

И така, Той (Тя, То) създаде живите форми, кукли с пръсти бяха само, в които Той постави искра от Себеси, която би израсналa в съзнание, докато осъзнае Себеси като Бог. Това беше и причината, поради която живота беше сътворен и въведен в Единността (цялост) на Божествената почва на съществуване.

Много религии отхвърлят този Божествен план като казват че Бог отеца (Брамин) създаде феноменално царство от материя, (matter, mater, mother) Майка (Шакти, Светия Дух) в който поставил искра от себе си, като … Божия Син, Христа, Атман.

Християнската Света Тройца от Баща, Син и Светия Дух е и Хиндуистката Троица на Брамин, Атман и Шакти. То е Трансценденталното, Феноменалното, и Трансценденталното поставено във Феноменалното. Ние трябва да познаваме тези три нива на реалност, за напълното и истинско опознаване на Бог. Ние ги опознаваме на етапи от просветление, които сами по себеси са безкрайни.

Така че сега, ние живите форми, преминавайки през минерала, растителното и животинското царство, достигнахме Третото Измерение на живота във физическа реалност (царство) и Четвъртото Измерение в Астралното Царство (реалност). Ние сме пред края на завършване на цикъл, който ще ни отведе в Пето Измерение или Менталното Царство - реалност. Завършването се нарича преход, трансформация, или възнесение. Това е един етап от безкрайното пътуване от Бог към Бог.

Това е само един етап, етап в който ще видим промяната в телата ни, от карбонова основа до кристална основа, нашите активни ДНК спирали се покачват от две до дванадесет, нашите тела растат по млади, по силни и здрави и нашето аз, няма да има нужда да умира повече. Това е заложено да се случи преди или на 21.12.2012г.


За да се освободи ме от контрола на страшния Кабал, който се опита да изтреби по-голямата част от населението, намалявайки нашия брой от 7 милярда, на 500 милиона, Компанията от Небесата призова извънземните цивилизации, който от самото начало ни дадоха рождение, да дойдат на Земята да ни спасят, съживят и подготвят за Възнесение. Тези милиони галактически същества идват от планети,  които засемениха Земята от самото начало. Те управляват Земята още от нейното начало, и сега те ще ни възпитат в подготовка за това щастливо глобално събитие.

Това е основното. Този сайт е за публикуване на събитията през 2012г., които ще ни изведат от тъмнината до светлина, от неистината до истината и от смъртта до безсмъртието, през тази решаваща 2012г. и Златната Eпоха която я следва.

Превод: Красимир Славейков

ИзточникМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments