Защо Имате Толкова Долно Мнение за Страданието?

за Страданието?

Защо имате толкова долно мнение за страданието?

Защо сте тъй неприязнени към него?
Едно от най-великите проявления на Живата природа –
това са страданията, това са скърбите.
И като отидете на Небето, няма да ви питат колко
сте се радвали, но ще ви питат през колко страдания,
през какви скърби сте минали.
Там радостите не ги турят в сметка,
както тук, на Земята, не питат за бедните.
Като дойдете на Земята, всеки пита богат ли си.
И ако си богат, интересува се за тебе;
ако си беден, не се интересува.
А като отидеш на Небето, там те питат скърбял ли си,
и по това те зачитат.
Ако кажеш, че си се радвал, казват:
„Оставете този човек, той е харчил само.“
В радостта човек нищо не придобива,
той само харчи готовата енергия.

Онзи, който скърби, придобива знание, придобива мъдрост, облагородява се, повдига се.
И мен ми е чудно, че вие, които сте толкова умни,
всички искате само Радостта.

Обърнете Библията и ми кажете где се казва:
„Блажени, които се радват“?

Напротив, за тях се казва: „Горко вам, които ядете и пиете.“
А Христос казва: „Блажени нищите духом!
Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата!
Блажени, които страдат!“
И при все това всички искате да бъдете щастливи.

Ами че две Евангелия в света може ли да има?

Ако искате другото Евангелие:
целият свят – това е сегашното евангелие.

Сега има друга една философия, която изопачава тия факти. Казват: „Когато някой човек страда, това е карма.“
Кармата няма нищо общо със страданията и
със скърбите в света.

Страданията и скърбите – това е езикът на Живата природа, това е езикът на Бога – първият език,
с който Бог започва да ни говори, за да ни пробуди от дълбокия сън, в който Духът пада.
Бог го пораздрусва и казва:
„Стани, синко, събуди се и започни да мислиш!“
Тук няма никаква карма.

Кармата е езикът, с който ни се говори
да не се отклоняваме от Божествения път.
Да не смесвате скръбта и страданията с вашите грехове.

Питам тогава:
ако е вярно това, че страданията са кармата на човека,
тогава какви грехове е направил Христос, че страда?

Той, макар и да е Син Божи, дойде на Земята да научи някои уроци, да се усъвършенства.
Той дойде главно да научи онзи велик закон на Любовта,
който Бог Му предаде: да научи как става жертвата,
как Бог повдига падналите същества.
Този урок Христос трябваше да го предаде на своите
по-малки братя.
Това наричам изкупление.
И досега още този закон не е изяснен.

Следователно страданията – това са Божествен език.
И аз ви казвам: когато започнете да страдате,
вие сте в границите на разярения живот.

Страдате ли, Бог ви обича,

не страдате ли, вие нямате нищо общо с Бога,
с Любовта.

Сега вие ще кажете: „Защо са тия страдания?“
Не забравяйте, че вашите страдания образуват
радостите на другите,
а вашите радости са скърби за другите хора.

Беинса Дуно
Разумност в природата,
18.10.1923, четвъртък, СофияМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments