Умението да Обичаш - Дон Мигел Руис

Дон Мигел Руис

Умението да Обичаш

ЕДНА МНОГО СТАРА ИСТОРИЯ
за човека, който не вярваше в любовта

Един ден мъжът беше извън града, когато му хрумна странна идея.

Той си помисли: “Хм, може би това, което усещам към нея е любов. Но то е толкова различно от това, което съм изпитвал досега. Не е това, което поетите казват, не е това, което религията казва, защото аз не съм отговорен за нея. Аз не искам нищо от нея. Не се нуждая от това, тя да се грижи за мен. Нямам нужда да я обвинявам за моите трудности и да й предавам своите драми. Най-добре се чувстваме, когато сме заедно, забавно ни е. Уважавам начина, по който тя мисли и чувства. Тя не ме безпокои, не ми досажда изобщо. Аз не изпитвам ревност, когато тя е с други хора. Не изпитвам завист към успехите й. Може би любовта съществува, но тя не е това, което хората смятат за нея.”

Сърцето на мъжа беше толкова изпълнено с любов, че една нощ се случи велико чудо.

Той гледаше звездите и откри най-красивата, а любовта му беше толкова голяма, че звездата започна да пада от небето и скоро падна в ръцете му. След това се случи второ чудо и душата му се сля със звездата. Той беше крайно щастлив и едва чакаше да отиде при жената и да сложи звездата в ръцете й, за да докаже своята любов. След като той постави звездата в ръцете й, за миг тя изпита съмнение. Любовта беше поразителна, но в този момент звездата падна от ръцете й и се счупи на милиони малки части.

Сега има един възрастен мъж, който обикаля света, който се кълне, че любовта не съществува. Има също красива възрастна жена, която седи вкъщи, чака мъжа и рони сълзи за рая, който някога имаше в ръцете си, но за един миг на съмнение, тя го изпусна.

Това е историята на мъжа, който не вярваше в любовта.

Кой сгреши? Искате ли да познаете какво не беше наред. Грешката беше от страна на мъжа, защото мислеше, че може да даде на жената своето щастие. Звездата беше неговото щастие, и грешката му беше, че постави своето щастие в нейните ръце.

Щастието никога не идва отвън.
Той беше щастлив заради любовта, бликаща от него,
тя беше щастлива заради любовта, извираща от нея.
Но в момента, в който той я направи отговорна за своето щастие,
тя разби звездата, защото не можеше да бъде отговорна за неговото щастие.

Умението да обичаш
Дон Мигел Руис

любовта, бликаща от него


Предоставено от Blogger.