Сложно Преходно Време - Маслов 8 Октомври 2012 год.

Маслов 8 Октомври 2012 год.

Сложно Преходно Време - Маслов 08.10.2012 год.

1. Дори не си струва да се обсъждат трудностите при формирането на Движението, тъй като Аз многократно предупреждавах СъТворците за това, че цялата нечистота ще се надигне против силите на СВЕТЛИНАТА, и че колкото по-близко е историческото Време на Промените или Преображението, толкова по-активно ще действат противоположните сили, опитвайки се някак си, по какъвто и да е начин да задържат движението на хората към Светлината!

2. Не трябва да учудваме и на това, че тези хора, които до съвсем неотдавна са представлявали образец на порядъчност, изведнъж са се оказали на страната на Тъмата, при това не просто на страната на Тъмата, а нейни най-активни привърженици, тоест наши непримирими врагове!

3. Всичко промени само за един миг КЛЕТВАТА, тъй като Клетвата изиска от хората да се определят, при това съвършено точно и без всякакви компромиси, на коя страна са те!

4. Клетвата към Бога (или по-добре да кажем, необходимостта от клетвата към Бога) все още никога не е тревожила така Плътния план, и затова е станала „обект на клюки”, разделящ хората на представители на силите на Светлината и на силите на Тъмнината!

5. От последното става съвършено ясно, че решаващият бой между Светлината и Тъмнината, те (Тъмните) ще го загубят, дори и поради това, че на страната на силите на Светлината стои Самият ПървоТворец, който толкова активно помага на това малцинство, което съвършено ДОБРОВОЛНО е причислило себе си към силите на Светлината!

6. В тази историческа схватка вече не можеш да се изплъзнеш от отговор на въпроса „кой си ти?” и е съвършено ясно, че безразлични хора вече просто няма как да има, нещо повече, не може и да има „пребоядисани”, тъй като силите на Светлината и силите на Тъмата са изискали от всички хора ясна позиция и определяне на пътя на еволюция на собственото Съ-Знание!

7. Сега е много важно, хората определили се в своя избор, да бъдат последователни до край и да не притичват от единия лагер в другия, внасяйки по този начин ХАОС в редовете на противопоставените сили, защото днес, така както никога до сега (Аз се притеснявам единствено за Воините на СВЕТЛИНАТА) е необходима яснота и вътрешна ОТГОВОРНОСТ на човека не само за своя ПРОМИСЪЛ, но и което е по-важно, за своите ПОМИСЛИ (МИСЛИ)!

8. Днес в мъките на избора на своя път става формирането на Новия човек със Съ-Знание на СъТворец – на човека, който не се вижда вече свързан с Мамона (главен критерий за подбор на хората от Петата раса) и целият свой Духовен потенциал насочва към вътрешното си УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, и като епилог, към трансмутацията на собственото си Съ-Знание и за формирането на човека-Бог на Шестата раса!

9. Повярвайте Ми, за цялата история на човечеството никога толкова остро не се е поставял въпроса за необходимостта от исторически избор на човека и за неговата възможност за СъТворчество с Бога!

10. Цялата предишна история е била свързана с формирането на вътрешния свят на човека, с формирането на неговото вътрешно „Аз”, и едва сега, на границата на Епохите, е поставен въпроса, на който е длъжен да отговори всеки един човек на Планетата – „ти с кого си?”!

11. За скептиците и съмняващите се този исторически въпрос за своето бъдеще и бъдещето на цялото човечество ще звучи още по дръзко: „ти даваш ли Клетва пред Бога или не?”!

12. И този въпрос за робите на своя вечно съмняващ се разум представлява най-сложният изпит, тъй като на тези хора, освен разума, ще им се наложи да включат още и собственото си Сърце (Съ-Знание), без което те никога няма да могат да отговорят на зададения им от историята въпрос, тоест те няма да могат да се определят в своето бъдеще!

13. Всичко се е „нажежило до червено”! Високите вибрации на Великия Космос, запълващи Пространството на Плътния план, принуждават хората да направят своя исторически избор, и това как хората реагират на Монадите на Твореца, определя тяхната способност към адаптация, към промяна на собствената посока на развитие на личността!

14. Засега не са толкова много хората, приели за себе си пътя на СъТворчеството и са успели да видят в себе си Бога! Не остава много време до този исторически момент, когато светът ще види своето бъдеще и ще се стресне от предстоящите промени не само на Пространството на Плътния план, но и от собствения избор, тъй като приелите в себе си Бога още в това проявление (по време на живота си) ще преминат в многомерния Свят на високите вибрации и на безкрайните възможности на човека за творчество на ниво на човек-Бог!


15. Сега, когато все още върви разделянето на хората по противодействащите Армии на силите на Светлината и Тъмнината, се оголва вътрешната Дуалност на човека, който по никакъв начин не може да стабилизира своя вътрешен свят и да се добере до вътрешна Хармония със своя вътрешен „Аз”, което е необходимо в момента, когато от избора на човека зависи не само неговото лично бъдеще, но и бъдещето на цялата човешка цивилизация.

16. Хората би трябвало да бъдат обхванати от Духа от предложенията на Самия ПървоТворец, защото такова ПРЯКО Обръщение от Бога към всеки човек все още не е имало никога досега, за цялата дълга история на човечеството, и единствено сега, на границата на Епохите, в момента, когато еволюционният кръг се е затворил, Аз, вашият Творец, съм просто задължен да се обърна към Съ-Знанието на всеки човек и да му обясня същината на случващите се исторически събития!

17. Аз трябва да покажа, че САМОСТОЯТЕЛНИЯТ и ДОБРОВОЛЕН избор на всеки човек е много важен, тъй като той ще определи съдбата на човечеството!

18. Аз искам още веднъж да подчертая, че това не са напразни приказки, а най-истинска реалност, да преживее която му е съдено на всеки човек и най-напред на тези хора, които се намират на територията, избрана от Мен за начало на преображението (трансмутацията) на Плътния план и човека!

19. Тази територия и този Народ, който скоро ще се определи със своята съдба – съдбата на Първопроходеца, вече са наречени на Тънкия план като Святая Рус и друго название не могат да имат хората (Народа), които ОСЪЗНАТО и СВОБОДНО са избрали своето бъдеще в СъНастройка с Бога!

20. За Мен, Вашият Творец е много важно, че без принуда и Духовно насилие Народът на Русия е приел днес пътя на СъТворчество, а Клетвата, която той първи ще даде (на Вселенския Събор), ще бъде единствено потвърждение за това, че Голготите (греховете), които Русия е приела върху себе си за цялото човечество, са станали за нея Велико Духовно ПРЕЧИСТВАНЕ!

21. Духовното ПРЕЧИСТВАНЕ на Русия ще стане Духовно ОЗАРЕНИЕ и за цялото човечество, тъй като в Съ-Знанието на хората започват да се формират не религии (религиозни представи), а представи за Единото Божествено Пространство, в което човекът, като мое фрактално подобие, има свое предназначение, тоест има и бъдеще – бъдеще на човек-Бог!

22. Първият етап на Квантовия преход може смело да се нарече етап на Духовно ПРОЗРЕНИЕ на славяните-Арийци, които са длъжни не само да покажат Духовния потенциал на човека, но и да доведат човечеството в бъдещето, в света на неограничените възможности на човека-Бог, така както ви казах!

23. Днес Русия ще трябва да потвърди Моите СЛОВА за това, че човекът-Бог може да твори така, както и Аз, но това е възможно, ако човекът вижда смисълът на своя живот в служене на Бога (повтарям: при проявяване на Правото му на Свободна Воля) и разбира, че той се явява проявен план на ПървоТвореца!

24. Повярвайте Ми, днес всички трудности на СВОБОДНИЯ избор на човека, неговите мятания и лутания от единия лагер в другия представляват характеристика на НЕВЕРИЕТО, тъй като за цялата своя история човечеството така и не е определило, и по-добре е да се каже, не е приело своето родство с Бога!

25. Повтарям: не може да има бъдеще там, където хората приемат себе си за Духовни робове, тъй като не може и никога няма да бъде робът творец на бъдещите светове, единствено СВОБОДНАТА, притежаваща Правото на Свободна Воля частица на Бога може да бъде СъТворец!

26. Човек, съзнанието на който е затормозено и който не може САМОСТОЯТЕЛНО да отличи Светлината от Тъмнината, не може да приеме тези слова, и само огромната вътрешна РАБОТА върху себе си е способна да открие в човека възможностите му на СъТворец!

27. Днес за Русия няма никакъв избор и или тя ще приеме своя КРЪСТ на Водач на човечеството, и първа ще премине процеса на ТРАНСМУТАЦИЯ на собственото си Съ-Знание, или човечеството ще се спусне в Тъмата с всички произтичащи от това последствия!

28. Аз все пак ВЯРВАМ, че Моят избор на Народ-Спасител е бил не напразен и бъдещето на човечеството ще бъде ЗА ВЕЧНОСТ свързано с историческия избор на този Народ и с тези ЗНАНИЯ, които той сам ще предложи на света, като възможност за изход от Духовната безпътица, в която се е оказала Петата раса!

29. На Народа на Русия така или иначе ще му се наложи да решава, независимо от съмнението и съпротивлението на двете власти или на силите на Тъмнината, не само своята съдба, но и съдбата на човечеството, което веднага след нея ще прекрачи в Пространството на високите вибрации, виждайки от примера на Русия, че приемането на Бога от всеки един човек е не само СПАСЕНИЕ, но и път на Духовна ТРАНСМУТАЦИЯ, водещ хората към Съ-Знание на човек-Бог, затварящо еволюционния кръг на човечеството!

Откровения

08 октомври 2012 ( 2012)


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments