Поток от Позитивна Свободна Воля - Cobra

Stream of Light


Съобщение от Cobra ~ 25 Октомври 2012

Поток от Позитивна Свободна Воля


Въпреки че не се достигна критична маса от 144,000 хора за Деня на Решение, ние не бяхме далеч от това и нашето колективно решение, създаде мощен поток на положителна свободна воля, който никога няма да бъде погасен, той ще расте до точката, когато ще се разлее по цялата планета и Събитието ще се случи.

Веднага след нашето масово активиране, масивен слънчев пламък е изригнал от Слънцето:

http://www.space.com/18179-major-solar-flare-sun-storm-erupts.html

Няколко дни по-късно, бе освободено това обещаващо съобщение за нови технологии:

http://americankabuki.blogspot.com/2012/10/noble-gas-plasma-engine-to-revealed-at.html

През последните няколко дни, нашето решение за Победата на Светлината бе тествано от негативните астрални влияния. Но нашата колективна положителна свободна воля сега е достатъчно силна, за да противодейства на всички тези влияния и нашият положителен вектор е стабилен и определено се усеща в планетарната мрежа на светлина.

Превод: Димитър Кирилов

Източник: http://2012portal.blogspot.com/


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments