Послание от СаЛуСа – 22 Октомври 2012 г.

22.10.2012 г.

Послание на СаЛуСа – 22.10.2012 г.

Доволни сме да видим, че демонстрирате за правата си, което е навременно напомняне на вашите власти, че те се намират на своите длъжности, за да служат на вас хората. Броят на добросърдечните души сред тях е малък и те се срещат рядко и затова трябва да се случат трайните промени. Ако вашите представители не спазват клетвата си, то тогава не могат да се оплакват, когато бъдат отстранени.

Проблемът е, че корупцията и алчността се разпространяват като тумор и не след дълго се приемат като нормален начин на работа. В бъдеще вие ще взимате по-голямо участие във взимането на решения и с вас ще се консултират преди да бъдат предприети действия. Определено се нуждаете от точните хора, които да ви водят напред, които са далновидни и имат разбиране, за да ви отведат в Новата Епоха. Последните представители на тъмния кабал биха били напълно неподходящи и няма да са в състояние да се намесят или да повлияят на това, което ще се случи.

Вашата Духовна Епоха е на път да започне и напредъкът ви ще е изумителен и много бърз. Представете си колко чудесно би било да вярвате на всички около вас, защото знаете, че те са възнесени Същества като вас. Любовта и Светлината ще присъстват навсякъде и няма да имате никакви съмнения, че сте в по-високите измерения.

Животът силно ще се отличава от този, който имате сега, и няма да може да се сравнява с него. Да живеете в мир без никакви заплахи ще е чудесно чувство на свобода и радост. Здравословните проблеми и трудностите на самото съществуване, които ви затрупват в третото измерение, повече няма да играят такава роля в живота ви. Трудно е да се предаде абсолютното чувство на щастие и удовлетворение, което трябва да се изпита, за да се оцени както трябва.

Мисловната нагласа на онези, които се противопоставяха на вашата еволюция и целяха да предотвратят Издигането, е фокусирана върху укрепването на собствената им власт, защото на тях им липсва разбирането за Единството и, следователно, любовта към техните събратя. Въпреки това, те все пак имат тяхната Божия Искра, дори ако тя е станала много затъмнена, но някой ден тя ще светне отново. Те имат същите възможности да бъдат от Светлина, като всяка друга душа, и Бог ще ги посрещне у дома, както всички други.

Всички вие започнахте заедно, но тъй като избирахте сами пътя си за получаване на опит, някои потънаха в по-ниските вибрации и се отклониха настрани. Винаги ще има път обратно към Светлината, но колкото по-ниско паднете, толкова по-трудно е вашето пътуване. Въпреки това, както при всяка друга душа, има много желаещи доброволци, които ще ги напътстват по пътя към дома. Всеки един от вас без изключение има до себе си по-висши Същества, които се грижат за вас и направляват живота ви.

В бъдеще ние от Галактическата Федерация на Светлината ще работим заедно с възнесените души, докато станете равни на нас. Тогава ще станете напълно независими и ще решавате собственото си бъдеще, но това не означава, че ние ще изгубим контакт с вас. Ние буквално ще сме на една мисъл разстояние по всяко време, и това важи за всяка душа, с която имате връзка.

В действителност, както съобщавахме по-рано, вие вероятно ще се присъедините към тези, които имат подобно ниво на съзнание. Опитите ви са неограничени, дори преместване от една Вселена в друга, за да разширите опитите си в нови области. На Земята вие очевидно сте много по-ограничени, и с вашето по-ниско ниво на съзнание изгубихте връзка с Висшия си Аз. В резултат от това истината за истинската ви същност се замъглява от илюзията на живота в третото измерение.

На път сте да станете свидетели на истинското начало на края, когато старата система изпада в хаос. Никакви опити за възстановяването й няма да проработят, защото е предопределено тя да свърши в сегашното измерение. Тя изигра добре ролята си за вас и за Майката Земя, но новата парадигма сега идва на нейното място. Няма да пропуснете крайния резултат, защото промените са така трайни, че всеки ще бъде повлиян от тях.

Всички души ще постигнат това, за което мечтаят, и повечето вече са направили своя свободен избор. Затова ви молим да не се опитвате да влияете на решението на други души, а да им позволите да са доволни, че то е било взето, като са имали предвид тяхното бъдеще. В действителност вие не можете да се придвижите по-нагоре от там, където позволяват вибрациите ви, и естествено това трябва да е нивото, на което бихте се чувствали най-комфортно.

Ние сме готови да изиграем ролята си в гарантирането на вашето преживяване на Издигането. Нашата роля скоро ще е очевидна и вие ще знаете, че ние поддържахме мира на Земята. Това се отнася за нашите действия за предотвратяване на ескалирането на сегашните проблеми в друга световна война.

Нетърпеливи сме да вземем по-голямо участие и да помогнем на нашите съюзници да доведат събитията до кулминация. Президентските избори в САЩ са ключова точка, която ще определи, кога ще осъществим Божествените си пълномощия по внедряването на позитивни правителствени промени. Много неща зависят от резултата на тези избори и това ще е победа на Светлината.

От тук нататък всяка изминала седмица ще трябва да разкрива накъде се насочват нещата и ще се случват събития, необходими, за да донесат мир на вашата планета. Както можете да си представите, нищо не се случва, за което ние да не знаем, дори и ако то е извън нашето полезрение. Ние знаем истинските намерения на различните нации, независимо от това, което те говорят на външния свят.

Те всъщност са разделени на такива, които поддържат войната, и такива, които търсят мир, дори и ако тяхната история говори за обратното. Това, което се случва е, че Светлината на Земята преобразува по-ниските вибрации и цели нации се пробуждат за истината. Има мощно движение за обединение с онези държави, които искат мир, и желание да се дистанцират от онези, които не искат мир. Милитаристите постепенно стават все по-изолирани, и без подкрепа плановете им са обречени на провал.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и виждам, че различните движения за мир обединяват все повече хора, отколкото когато и да било преди. Това е разцвет на силата на хората, която ще доведе до желаните резултати. Това също така е подсилено от продължаващия приток на по-висши енергии от извън пределите на вашата Земя. Както често сме казвали, вие вече спечелихте битката с Тъмните сили и остава само да се изчистят остатъците от действията им, за да се устремите към Издигането. Това, Скъпи мои, вече се прави, както ще видите много скоро.

Благодаря ти, СаЛуСа

Майк Куинси

Превод: Tauno

http://galacticchannelings.com/bulgarian/index.html
http://gfinbulgaria.blogspot.com/2012/10/22102012.html
http://elvenjewels.blogspot.com/2012/10/22102012.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments