Погрешни схващания за Галактическата федерация – част 2

част 2

Погрешни схващания за Галактическата федерация – част 2

19.07.2012

Написано от Wes Annac

№ 5: В близко бъдеще, ще има опустошителни промени на Земята, от които Галактическата Федерация ще ни спаси.

За мен и за много други това е една огромна заблуда, що се отнася до границите, към които Галактическата Федерация трябва да се придържат, когато се занимават със Земята и природата, по които те работят със Земята в момента. За мнозина това е истина и мнозина смятат, че съобщенията, дадени чрез Sheldan Nidle, Greg Giles и няколко други, които прогнозират тези катастрофални промени на Земята, от които нашите Галактически братя ще ни предпазят като ни пренесат под земята в Агарта, или на борда на техните космически кораби-майки.

Отново, лично аз вярвам, че това е погрешно схващане за нашите Галактически братя и за ограниченията, с които те са обвързани, когато помагат на нашия свят и начина, по който събитията ще се разиграят на нашия свят като цяло.

Бих желал да ви представя, ако разрешите, канализирана информация [чрез моя милост, от горепосочения възнесен, който пребивава в рамките на Слънцето] по отношение на промените на Земята, за които вече споменахме. Това съобщение не отразява такива катастрофални предвиждания, а вместо това предрича, че колективното съзнание на човешките същества е в състояние да премахне по-потенциалните разрушителни ефекти от Земните промени.

Аз разбирам и не ви се натрапвам с този материал, който също е вероятно да е верен или погрешен, както и съобщенията, предвиждащи катастрофални промени на Земята, но сценарият, който се поднася в това послание, ми изглежда малко по-разумен и това е сценарият, който излиза на преден план от моята перспектива, която перспектива аз придобих изцяло, след като получих тази информация.

„Вие ще отбележите, че на Гая не е необходимо да преминава през много събития на физическо почистване от масов мащаб, бихме ви казали, че това е така, защото много от възнесените същества наблюдават непрекъснато вашия свят и помагат на вашата Земя по всякакъв начин, когато виждат, че колективното съзнание на Земята е в състояние да реализира [вашите] по-ниски вибрации, като отпада необходимостта да се причиняват физически събития и прояви.

Все още има леки бушувания, но те не са поради продължаващото освобождаване на Гая от ниските вибрации, които са били проявявани толкова дълго, и когато големите почистващи събития настъпят, ще се реши от колективното съзнание на човечеството, как това почистване и прочистващо събитие ще се развият. [Не нашите Галактически братя да вземат решение вместо нас, да ни "спасят".]

Имаше няколко различни, възможни „времеви линии” за такова [прочистващо Земята] събитие и едното е, че човечеството може да избира дали да получи помощ [не спасение] от вашите Галактически братя, като медитират колективно, в масов мащаб и с това ние имаме в предвид, за всеки от вашия свят да се извърши такава медитация с привеждане в съответствие на най-висшите ви намерения.

Вашите Галактически братя ще ви помогнат, като енергиите, които вие проявите като колектив, ги отправите през двете по-низши сфери на вашия свят [включително и 3D реалноста] към по-висшите реалности и така, да им дадат тласък към по-висшите реалности.

С тази огромна любов, отдадена на Гея, Нейните ниски астрални области, енергиите и субектите, които все още пребивават в такива реалности в момента, тези събития ще послужат, да се види Гея в състояние да изчисти тази плътност, без да са необходими много интензивни изразни способи [катастрофални] върху Нейната повърхност.

Това е една времева линия и сценарий, които са планирани, и можем да кажем, че това са най-вероятната времева линия и сценарий, но изборът ще бъде оставен изцяло на човечеството. Ще има представени пред вас, като колектив, няколко избора и е достатъчно да ви кажем скъпи, прекрасни души, че тези решения ще трябва да ги правите след разкритията и откровенията и след като вашите Галактически братя постигнат Възстановяване на Контакта си с вашия свят.” (3)

В изложеното по-горе съобщение се посочва, че с помощта на нашите колективни медитативни усилия, на масово ниво, ние ще можем да премахнем най-лошите ефекти на голямата плътност, която се проявява в нашия свят от толкова дълго време, които в противен случай, може да е наложително да бъдат изразени чрез интензивни сесии за прочистване на повърхността.

Трябва да се изяви по един или друг начин тази много плътна и ниска енергия, която е наложително да се изчисти, и лично аз считам, че колективното съзнание на човечеството ще избере алтернативен курс за изследване на нашия колективен потенциал, чрез колективно и масово отхвърляне на най-лошите последици от нашата проявена плътност, а не опустошението на Земята и голяма част от Нейната повърхност по време на прочистването.

Галактическата Федерация нямат интерес да бъдат наши спасители и те са работили много упорито, за да коригират този начин на мислене на много от нас спрямо тях, като за „спасители”. Това е казано и аз не мога да твърдя, че източниците, предсказали тези промени на Земята и „спасяването” ни от нашите Галактически братя, не са истинни, сред многото други възможности, защото те всъщност могат да бъдат.

Както и с всичко, нека всеки сам да използва собствената си проницателност, да вземе това, с което резонира, и да остави останалото.

№ 6: Предполагаемите канали (контактьори – бел. на пр.) на Галактическата Федерация са с нея, само за да спечелят слава, пари или последователи.

Мога да кажа от личен опит, че съм канал/контактьор само от няколко години насам, и не е никак лесно да влезеш в канал/връзка, за да получиш „слава”. Ако някои смятат, че могат да го постигнат, те ще останат твърде разочаровани.
Иска се ангажимент, за да поддържаш и да следиш, да разбираш реалностите на една комуникация, която събира множество възнесени същества, когато биваш критикуван от тези, които не могат да повярват, че способността ти е истинска, или които могат да повярват, но мислят че се занимаваш с това, за да печелиш „слава” или пари.

Моето собствено начало за намиране на комуникация с Възнесени същества и публикуването на първото прието съобщение от такова общуване ми послужи, за да събере много критики, първо от някои, които по свои собствени причини не вярват, че способността ми е истинска, и вярваха, че ги въвеждам в заблуждение или ги подвеждам. В резултат на това аз научих много и съм способен много по-добре да се справям с критиките, когато се събират напоследък.

Чувал съм всякакъв вид оправдания и обяснения в книгата от тези, които не вярват, или които се засягат, защото посланията, дадени чрез мен, Mike Quinsey, Greg Giles и много други канали, просто не били истински; че действителният източник на съобщенията са ниско астрални субекти или са „духове”, които искат да ни заблудят; че просто канализираме/предаваме някои свои аспекти; че Галактическата Федерация лично от своя страна ги мамят чрез многото канали/контактьори, и че тези канали/контактьори са опиянени... оправдания, причини, нека ги оставим.

Малко аспекти на всяко дадено съобщение са насочени и преплетени около това да накарат другите да мислят по различен начин за информацията, която им е дадена, и нагласата, че всичко това е „фалшиво”, се взема натоварващо, както и нагласата, че източникът на посланието ви мами. Дори някой надежден и доста повлиян Работник на Светлината привидно се отдръпва от реалността, която му се представя и вместо приемайки едно, може да го предизвика, чрез малки количества интуитивна информация, която е преплетена със собственото му его и очаквания (ето „канализиране на себе си” начин на мислене).

Този начин на мислене сам по себе си е огромно недоразумение, като всеки, който канализира възнесени същества по „правилните” начини, знае че влиянието на егото трябва да бъде напълно намалено, преди човек да започне сеанса, да остави посланието да се оцвети по начините, по които всеки, който приема насоченото послание, е оцветен.

Пътя за контакт и работа с Галактическата Федерация или с всяко от възнесените същества или колектив, е един от най-трудните и може да събере много неверие, критика и присмех и не е бляскавият Живот на показност и богатство, което много злословници изглежда не разбират или не предполагат, че е така.

През много несгоди ние следваме сърцата си, нашите духовни познания, както и пролуките, които се получават вътре в нас и които вижда цялото човечество, не само тези, с които контактувате в момента, възможно е да откриете контакт с Галактическата Федерация и много други възнесени същества и колективи, които са изнесени в интернет, и те са безкрайно полезни за всеки по пътя на възнесението.

Друго погрешно схващане по тази тема, което би трябвало да спомена, е едно погрешно схващане, което се подхранва от време на време, че тези, които имат вече канализирана връзка, са с повече „заложби” или връзките им са по-съдържателни от другите, които още не са си открили такива контакти. Това е абсолютно невярно.

Тази Земя е една огромна духовна школа, състояща се от милиарди души от всички различни области на цялото сътворение и всички поемат по различни пътища, правят нови стъпки по своите най-далечни еволюционни пътеки. Много от нашия свят се пробуждат, разширяват се и намирайки контакт с нашите Водачи, били те Галактически или Ангелски [повярвайте ми, има малка разлика], които са били с нас през цялото време, просто очаквайки ни да минем през разширението и ни поздравяват, че ни виждат осъзнаващи тяхното присъствие около нас и способността ни да общуваме с тях и да ги „канализираме”.

Цялото човечество има тази способност.
Има някои, които се пробуждат, но все още не са открили тази способност в себе си, и това е добре – това не означава, че един такъв човек е по-малко възнесен или по-малко способен от тези, които изпитват тези способности в този момент, тъй като всички ние се отваряме към нашата вътрешна божественост по наш собствен начин, и за някои от нас това включва почти непосредствен контакт, след усещането на първоначалните разширения на СЕБЕ СИ.

За други това не включва такива, като телепатия и чувство за контакт в самото начало на техните разширения, но трябва да бъдат изразени, защото колективът като цяло се възнася и така след като колективът достига все по-чист напредък по нашето възнесение като цяло, всеки ще се окаже показателно отворен до степен, в която всичко ще му бъде възможно, телепатията, чувствата, способности, които винаги са били на разположение на всички нас.

Нашите Галактически братя просто искат да ни помогнат в намирането на тези разширения и тъй като те съвсем не са могли да се изправят хладнокръвно пред нас в настоящото десетилетие, поради страха ни от външни нашественици в нашия свят, те са започнали да говорят на човечеството чрез писанията и каналите, които са се оказали специфичните начини, предназначени да въвеждат чрез енергиите на по-висшите реалности във формите на общуване с Възнесените същества.

Телепатичното предоставяне на съобщения за човечеството от нашите Галактически братя и от Възнесените Учители, както и нашите Ангели Водачи, действат в съответствие с нашите колективни мерки на свободна воля, когато някой има свободна воля да не вярва в такива съобщения, а има и много непробудени (и пробудени) души на нашия свят в този момент, които все още биха избрали да не вярват, че такъв контакт може да бъде истински.

За някои е така, поради предварително зададени страхове вътре в тях самите, които са били подхранвани естествено от много филми и телевизионни предавания за извънземни нашествия, тъй като това е фино манипулиране на колективното подсъзнание, непрекъснато да обстрелват колективното съзнание с определена тема; в случая, със зли извънземни нашественици, опитващи се да унищожат нашия свят, където в почти всеки случай и във филми и в предавания, ние трябва да се борим.

За други е така, защото те все още не могат да повярват, че тези контакти може действително да са възможни, тъй като много хора приемат, че извънземните не са се появили в нашия свят, защото правителствата и основните медии все още не са съобщили такова нещо.

Е, познайте какво, САЩ, ФБР, а и водещите медии са съобщавали тези неща и примери за такива неща са дадени в тази статия (част втора) достатъчно. Това наистина е неоспоримо.

Така че, ако вие сте този, който избира да осъжда контактьор или източника му, не забравяйте, че всички ние работим за Светлината и за този свят по всички възможни начини и се намираме в процес на разширяване и придобиване на нови способности. За някои това означава отваряне за способностите, които всички ние притежаваме вродено, да се свържат и да достигнат до енергиите и указанията на нашите Галактически братя и на нашите водачи, които ни помагат в този момент.

За други това е съсредоточено повече в начина на активност или използване на придобитите позиции на влияние, да разпространяват истината и Светлината сред човечеството, но всички ние помагаме по свой собствен начин. Препоръчително е да не се съди никоя душа и това се отнася за всички и всеки контактьор, който не цели да придобие слава, а само да помага на човечеството да намери Светлината.

Много от нас са въплътени Работници на Светлината, дошли на този свят с тази цел.

Тази следваща точка, наскоро бе поставена в тази серия, след първоначалното й приключване. Тя изтъква определен въпрос, който ми беше представен от читател, и който ясно показва друго погрешно схващане за Галактическата Федерация, което се подхранва много често, и това ни води към въпрос номер 7 в списъка.

№7: Галактическата федерация (ГФ) и Галактическата Федерация на Светлината (ГФС) са две различни организации, като едната е по-напреднала или просветена от другата.

Трябва да кажа, че този начин на мислене наистина се подхранва в интернет по-голямата част от времето. Няма разлика между Галактическата Федерация и Галактическата Федерация на Светлината. Тези двете са една и съща организация, те просто са били представени от различни етикети, на различни хора с различни цели.

За някои тази организация се нарича Галактическата Конфедерация. Някои предпочитат Галактическата Федерация на Светлината, а други предпочитат по-просто, Галактическата Федерация. Това, което е наистина интересно да се отбележи е, че тези същества са напреднали и развити, и най вероятно не е нужно да се представят сами помежду си, чрез използване на етикети, като тези същества се чувстват единни и нямат необходимост от етикети от какъвто и да било вид.

Макар това да е вярно, когато представляват себе си на земята и ние Земляните, които сме били обвързани с етикети за почти всичко от нашия опит, те трябва да представят някакъв "етикет" за това кои са те, така че ние на Земята да можем да добием по-добра представа за техните специфични енергийни подписи.

Същото вероятно важи и за командата на Ащар, етикетите са дадени само на тези организации, така че да можем по-добре да знаем и разбираме кои специфични организации и физически лица са ни на помощ по специфични начини.

И сега за финал, най-влиятелното и неправилното, погрешно схващане за Галактическата федерация:

№ 8: Съществата, съставляващи Галактическата федерация, са различни от нас.

Галактическата Федерация се състои от напреднали, развити и възнесени същества - много от които са изкарали безброй животи на Земята и са се възнесли от повърхността на Земята по собствени начини и в различно време, и те ни разбират и уважават - нас и нашия Земен опит - твърде много.

Крайно неправилна нагласа, която се подхранва от цялото човечество от много дълго, така че все още продължава да бъде широко подхранвана е, че нашите Галактически братя са различни от нас така или иначе. От толкова дълго време са давани много предварителни понятия за извънземни, че за болшинството от човечеството те не са такива приятелски настроени и доброжелателни Галактически хора, а чужди, непознати и може би смущаващо "извънземни".

Тези същества не са по-различни от нас - много от тях са имали човешки форми в миналото и много от тях в момента приемат човешка форма, и хората ще бъдат изненадани да видят колко близки всъщност са извънземните раси с човечеството.

Много скорошни телевизионни предавания, свързани с извънземни нашествия, са били с участието на такива чуждопланетяни, които при първата си поява са в човешка форма, за да спечелят доверието на човечеството преди извършване на крайните им грабежи. Не е ли ясно, че кабалът подготвя човечеството чрез масови и атрактивни предавания, да се бои от предстоящите разкривания и прозрения в човешката природа и повече от нашите Галактически братя, които желаят да ни помогнат в нашето земно възнесение?

Няма още много, което да може да се каже по тази тема, но да ви напомня на всички и ви моля да напомните и на другите, че "извънземните", които присъстват в нашия свят, ще бъдат широко разкрити съвсем скоро, и че вече е оповестено от медиите и от правителствата (7), (8) - те не са по-различни от нас. Те са нашата възнесена форма и те ни обичат нежно, толкова много.

В заключение се надявам, че това ще бъде полезно при изчистването на някои от все още широко подхранваните погрешни схващания за Галактическата федерация.

В крайна сметка, някои погрешни схващания ще продължат да се подхранват, докато съществуването на нашите Галактически братя се разкрие чрез нашите медии, заедно с разкриването на много други неща. Тези, които се правят на отнесени цял живот, може да продължават да сочат липсата на доказателства, когато много доказателства са дадени в изобилие, нужна е само истинска воля да се търсят такива доказателства, а не да се оплаквате и да предполагате, че те не съществуват. Те определено съществуват.

Отне ми по-малко от няколко търсения в интернет и разсъждение за себе си кои източници изнасят темите, обсъждани тук, за предоставяне на цялата библиография на това съобщение; всяка връзка и линк, които са дадени тук.

Наистина, толкова е лесно да си намериш такова доказателство, и се надявам, че с един по-изострен усет за разпознаване, всеки би могъл да отработва тези погрешни схващания, като се учи по тези въпроси и позволи на собствените си нагласи да го водят.

Може някои да не избират да вярват, че Галактическата Федерация са Светлинна Организация и че дори съществуват, но аз проведох един много важен разговор с вас, да различавате това, което смятате за правилно, когато четете послание от Галактическата Федерация или всеки път, когато четете становище на друг за съобщение от нашите Галактически братя. Мненията са просто това - мнения, и те ще имат точно толкова влияние, колкото този, който ги приема, им позволи да му повлияят.

Ако четеш послание от Галактическата Федерация, което прогнозира катастрофални промени на Земята в най-близко бъдеще, и виждаш, че това предвиждане не го усещаш като правилно или не резонираш с него по някаква причина (и пак, за някои може да е правилно - това е добре, щом всичко е по тяхната пътека), тогава просто се отвърни от този специфичен аспект на това съобщение и знай, че нашите Галактически братя не желаят да ни „спасяват” или да ни контролират по никакъв начин, нито пък Земята ще изпита опустошителни събития на своята повърхност. Просто не е планирано така това възнесение.

И пак, това не означава, че източникът на съобщението не трябва да бъде следван, защото много съобщения, които са прогнозирали такива промени на Земята, също са ни дали чудесна и полезна информация и вероятно ще продължат да ни дават.

Всичко е в това, как чувстваме едно послание или мнение на друг; ако го чувстваме правилно, то се интегрира в нашия опит и да бъдем благодарни за това. Ако не го чувствате, просто го оставете.

Ако се намирате погълнат от съобщение на Галактически източник, което чувствате любящо и ви е помогнало неизмеримо във вашето собствено развитие, но после видите други да спорят за същото съобщение и твърдят, че то е лъжливо, и пак, вие може да знаете и да усещате, че посланието резонира с вашето съзнание и със сърцето ви и че другите просто не са почувствали същите неща като вас от това съобщение.

Някои все още са така с всичко, което правят, сякаш работят през завесата, защото изисквайки, се провъзгласява, че дори да ни е дадена Галактическа комуникация за целите на Светлината, трябва да е невъзможно поради различни причини през по-голямата част от времето, и всеки си има своя причина, която може да се открие.

В резултат на това, някои от тях може да бъдат доста детински и да достигат до кавга с всеки и при всяко Галактическо съобщение или вестител. Отидете в който и да е духовен уебсайт, в който и да е форум, и най-вероятно ще намерите двама или трима души, които брутално атакуват Галактическите съобщения или техните вестители с искания за доказателства и претенции, че всичко това е фалшификация, и че всички, които следват Галактическата Федерация, трябва да се „събудят“.

Вероятно може да намерите такива неуважителни и патриархални коментари и под това съобщение. Тези коментатори може да избират да атакуват Галактическата Федерация, да атакуват и мен, за да се омаловажи това съобщение или да изопачат и изкривят много аспекти от това съобщение, за да изглежда, че не съм прав или съм манипулативен. Общите теми в такива коментари винаги ще бъдат, че Галактическата Федерация НЕ се приема от тези хора, без значение защо, и че Тя по същия начин не бива да бъде приемана от никой друг.

Аз лично съм се занимавал с много от тези хора в множество различни сайтове, години наред, и е интересно да се отбележи, че реториката и нагласата, изнесени в много други сайтове, винаги като че ли бяха привеждани в съответствие с тези в други сайтове, като че ли абсолютно всички са имали едни и същи мнения, нагласи и погрешни схващания за Галактическата Федерация. Много от тези приведени и съвпадащи становища непрекъснато се изнасят в множество различни сайтове, като че ли един и същи човек казва всичко това.

Мога да кажа, че няма никаква аргументация в някои от тези души, тъй както няма никакво значение, какво им се казва, те винаги ще изопачават и изкривяват, за да изтъкват една постоянна реторика, че Галактическата Федерация е измамлива, манипулативна, по-ниско измерна или базирана единствено на физическо ниво, и преди всичко, нежелана на този свят.

Важното е да не се оставите, по никакъв начин да бъдете манипулирани, да се повлияете от всичко, което изглежда усукано, изкривено или прикрепено към негативни емоции, енергии или намерения. И ако това включва нещо, което е дадено чрез или посредством моя милост, в такъв случай ви казвам, не слушайте това лице Wes Annac, щом той не резонира/откликва с вашите лични вибрации. Но все пак, както и с всичко друго, важно е да позволите на ВСИЧКИ да имат свое собствено мнение, да усещат по свой собствен начин нещата, отколкото да допуснете един начин на мислене, особено ако той непрестанно изразява начини на груби видове и упражнява контрол над общественото мнение и възприятие.

Всяко погрешно схващане за нашите Галактически братя е вече на път да се изчисти в близко бъдеще, когато се оповести повече за тях и за множеството Федерации и Светлинни Организации, които са помагали на човечеството зад кулисите, от много по-дълго време, отколкото ние знаем.


Wes Annac – въплътен представител на Галактическата Федерация и на Плеядианския Висш Съвет

WesAnnac.com
AquariusChannelings.com

Бележки под линия:

(1) Плеядианският Висш Съвет за нашите разочарования, търсене и предлагане на връзки.
http://aquariuschannelings.com/2012/02/07/the-pleiadian-high-council-on-our-disappointments-looking-within-and-giving-up-lower-attachments-re-post_/

(2) Виж доклад за Лари Кинг на живо за НЛО и блокиране на ядрени оръжия:
http://socioecohistory.wordpress.com/2010/09/28/larry-king-ufos-shut-down-nuclear-weapons/

(3) Solara: Лятно слънцестоене Съобщение:
http://aquariuschannelings.com/2012/06/21/solara-a-summer-solstice-message

(4) Множество НЛО в ниска околоземна орбита, заснети от НАСА през 2012 г.:

Превод: Светлана

http://aquariuschannelings.com/2012/06/28/misconceptions-of-the-galactic-federation-part-13/

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/misconceptions-galactic-federation-full-report

http://lucecita.blog.bg/drugi/2012/07/25/pogreshni-shvashtaniia-za-galakticheskata-federaciia-chast-1.982799

http://lucecita.blog.bg/novini/2012/07/25/pogreshni-shvashtaniia-za-galakticheskata-federaciia-chast-2.982802


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments