Мрежата е Да се Улови Рибата - Дзен

Мрежата е Да се Улови Рибата

Мрежата е да се улови рибата.
Когато рибата е уловена,
мрежата се захвърля.

Думите са да се улови смисъла.
Когато смисълът е уловен,
думите се забравят.

Къде да намеря човек,
забравил думите,
та с него да си поговоря?!...

ДзенМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments