Крион: Какво да правим, когато си отиват "Тъмните" ?

Крион

КРИОН

чрез Сергей Канашевски

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО СИ ОТИВАТ "ТЪМНИТЕ" ?

Здравейте, скъпи мои! Приветствам всички Сътрудници на Светлината.

Аз съм Крион и днес ще говорим за текущия момент в еволюцията на Земята.

Началото на новата ера в живота на планетата, в живота на човешкото общество, е ознаменувано с цяла редица много важни събития. Сред тях е влизането в Коридора на Новата Реалност, сътворяването на нова Планетарна Кристална Решетка, ново магнитно поле, пришествието на Животворящия Огън, идването на нови енергии от Галактическото и от Вселенското Централни Слънца. Значително се повишиха планетарните вибрации, в това число - вибрациите на вашия свят.

Понастоящем вашите общи вибрации могат да се обозначат с ниво 4,83 по 13-мерната скала на Вселенските измерения.

Можем да продължим изреждането на важните събития, но сега ние говорим само за едно събитие, към което е приковано вниманието на много Сътрудници на Светлината.
На 19 септември се случи важно събитие в живота на планетата. Мнозина от вас усетиха, че става нещо необичайно. И това наистина е така. Случилото се събитие ознаменува завършването на цяла Ера.

СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА ЗАПОЧНАХА ДА НАПУСКАТ ПЛАНЕТАТА.
Започна процес на изчистване на плътните астрални планове.
Семейството на Светлината сега пристъпи към ЕВАКУАЦИЯ на онези, които вие бяхте свикнали да наричате «тъмни същности».

Тези същности се пренасят на други участъци на време-пространството в БЕЗСЪЗНАТЕЛНО състояние. По време на подобна евакуация няма никаква борба, никакво противоборство. Тази важна Светлинна работа изпълняват междугалактическите и галактическите специализирани Служби на Семейството на Светлината, които вече неведнъж са извършвали такава дейност.

Вие, подготвените Сътрудници на Светлината, следва да разбирате този процес като ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОБЩИЯ ПРОЦЕС НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО. След проявяването на излизането от Дуалността вече няма необходимост от всичко онова, което поддържаше тази дуалност. А “тъмните астрални сили” са точно един от най-важните фактори, които създаваха тази дуалност и я поддържаха дълго време, в течение на 18,5 хиляди години.

Вие, скъпи мои, трябва винаги да помните: тези, които сега наричате “тъмни същности”, дойдоха на планетата по покана на Авторите на Великия Експеримент, в това число и по покана на вашите Висши “Аз”.

А докато участвахте в Експеримента, ВИЕ СТАНАХТЕ ЕДНО ЦЯЛО С ТЯХ. И това е факт, който трябва да се признае. Дори ако ти си духовно най-развитият човек, все едно тъмните същности са твоя другомерна част. ТЕЗИ СЪЩЕСТВА СА ВАША ЧАСТ КАТО МНОГОМЕРНИ И МНОГОПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЩЕСТВА. И това е така, защото е факт ВСЕЛЕНСКОТО ЕДИНСТВО НА ВСИЧКИ И ВСИЧКО.

И така, «тъмните същности» дойдоха по ваша покана и изиграха своята роля по време на Експеримента с дуалността. Сега Дуалността е завършена. И “подземният плацдарм” на Силите на Тъмнината повече не е нужен. На планетата повече не са нужни сдържащите и ограничаващи фактори на старата реалност. Гайа уверено върви по Коридора на Новата Реалност и вълните на Новия Живот все повече измиват нейното Сакрално Сърце.

Означава ли това, че сега Силите на Тъмнината ще бъдат изхвърлени зад борда като ненужен баласт? Не, не и не! СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА СЕ ГРИЖИ ЗА ТЯХ КАТО ЗА МАЛКИ ДЕЦА И ГИ ПРЕНАСЯ НА ДРУГА ПЛАНЕТА. ТАЗИ ПЛАНЕТА В МНОГО ОТНОШЕНИЯ ПРИЛИЧА НА ЗЕМЯТА. САМО ЧЕ... ТАМ НЯМА ТАКАВА СВОБОДНА ВОЛЯ, КАТО НА ЗЕМЯТА.
ТАМ ЕВОЛЮЦИЯТА ВЪРВИ ПО ПО-СТРОГ ПЛАН. И ТОЗИ ПЛАН ПРЕДВИЖДА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА "ТЪМНИТЕ СЪЩНОСТИ", ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ ВЪВ ВЕЛИКИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.

СЛЕД ЕТАПА НА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЕВАКУИРАНИТЕ СЪЩНОСТИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ СВОЯ ЕТАП НА ЕВОЛЮЦИЯ, ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ИЗГРАЖДАТ СВОЯ СИСТЕМА ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕНЕРГИЯ, ЗАЩОТО ДЪЛГО ВРЕМЕ ТЕ НЕ СА ИМАЛИ ТАКАВА СИСТЕМА. ТЕ СА ПОЛУЧАВАЛИ ЕНЕРГИЯ, КАТО СА СЕ ХРАНЕЛИ С ЕНЕРГИЯТА ОТ ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО.

Обикновеният човек може да нарече такива “тъмни същности” паразити. И в нещо той е прав – от обикновената, човешка гледна точка. Но така не може да говори Сътрудникът на Светлината. Такава дума няма да произнесе Ангел от Великото Централно Слънце. Защото знае: БОГЪТ-ТВОРЕЦ ИМА СВОЙ ВЕЛИК ПЛАН ЗА ВСЯКА СЪЩНОСТ – и за дванадесетокрилия Божествен Серафим, и за песъчинката в безкрайните простори на безлюдната пустиня. Богът-Творец има такъв План и за тези, които хората са свикнали да наричат с не най-добрите думи, често прехвърляйки върху тях вината за своите неблаговидни постъпки.

Обърнете внимание, Слънчеви мои, че говорейки за “тъмните сили”, аз споменах за Системата за снабдяване с енергия. Така наречените астрални същности много дълго са ЕВОЛЮИРАЛИ без нея, ОПИРАЙКИ СЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА ХОРАТА. А енергийната система на човешкото общество през последните осемнадесет хиляди години също не е била най-добрата. Хранейки се с материя, НЕ С НАЙ-ВИСОКАТА ЕНЕРГИЯ, човекът излъчваше много НЕ НАЙ-ВИСОКА ЕНЕРГИЯ. Тази енергия ние сме свикнали да наричаме “НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ”...

И така, живеейки в Дуалността, човечеството е ИЗРАБОТВАЛО МАСА НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ, изхвърляйки я във вид на зло, ненавист, коварство, лъжи, расова неприязън... И тази енергия е била толкова много, че Земята просто не е можела да я трансформира, ако ... Ако не е имала за тази цел помощници. Разбирате ли, за какво става въпрос? Така наречените “Сили на Тъмнината”, подобно на енергийна гъба, са попивали негативната енергия и ДАЖЕ СА РАСЛИ ЗА НЕЙНА СМЕТКА.

Сега за Силите на Тъмнината настъпи етап за ПРЕХОД НА ДРУГА СИСТЕМА ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕНЕРГИЯ. На своята нова планета те сами ще започнат да получават ПО-ВИСОКОЧЕСТОТНА ЕНЕРГИЯ. Те ще влязат в друга, по-малко разредена по плътност енергоатмосфера и ще започнат да се учат да получават енергия и даже да я отдават навън. За тях това все още е непознато изкуство.

Ние използвахме метафората “попивали като гъба”. Но тази метафора е уместна само отчасти. Защото “отработената гъба” се изхвърля, когато не е необходима повече. Другояче стоят нещата с “тъмните сили”, дълго време обитавали вътрешнопланетните светове на Земята. Тук има ВАЖНО ТАЙНСТВО, за което е време да узнаят Сътрудниците на Светлината.

Работата е там, че астралните “тъмни същности” дълго време са получавали не само негативна човешка енергия. Заедно с нея към тях е постъпвала и важна енергоинформация от човешките същества. В техните астрални тела е влизала и информация от МНОГОМЕРЕН ГЕНЕТИЧЕН ХАРАКТЕР.

Многомерният геном на съществата от низшия астрал също се е подлагал на сериозни изменения. ГЕНОМЪТ НА ХОРАТА И НА АСТРАЛНИТЕ СЪЩЕСТВА за 18,5 хиляди години съвместно съществуване ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ Е ОБЕДИНЯВАЛ. Низшите същности са били подложени на процес на ОЧОВЕЧАВАНЕ. Важно ли е това за тези, които вървят след вас по еволюционната стълба? Решавайте сами...

Ето какво още е важно да се знае... През времето, когато са се намирали на планетата в плътните слоеве на материята, “тъмните същности” също са предали свои пакети енергоинформация в многомерния човешки Геном. Вие можете да размахате ръце и да възкликнете: “Олеле, за какво ни е това? Не ни трябва! Не ни трябват енергопакети от силите на Тъмнината!”

Но това, отново, е позиция на човешките същества, но не и на Ангелите от Великото Централно Слънце. Защото Ангелите знаят:

ВСЕКИ ОПИТ, ДАЖЕ И НАЙ-НЕГАТИВНИЯТ, Е МНОГО ВАЖЕН ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА.

Още повече, че сега говоря не за негативен опит, а за опит от ЖИВОТА В ПЛЪТНИТЕ СВЕТОВЕ.

А опитът от живота в плътните светове е много полезен за хората-Ангели от Великото Централно Слънце! Защото на тях трябва да са подвластни всичките 13 измерения!

И хората-Ангели са призвани свободно да пътешестват, да се преместват там, където искат - там, където трябва да се отиде по плана на Бога-Творец. А това е също и ПЪТЯТ В «НУЛЕВАТА ТОЧКА» през трето, второ и първо измерения. Това е пътят там, където потенциално съществуват всички възможности за всички същества на всички Вселени.

И, разбира се, важен въпрос: ако «гъбата» се маха, какво остава вместо нея? Нали хората продължават да изработват негативна енергия.

Първо, трябва да знаете, че засега не си отива цялата Тъмнина. Евакуацията ще продължи не само една година. Колко дълго? Това зависи от нашата обща Светлинна Работа.
Защото не е важно само да се евакуира Тъмнината, но трябва да се постигне това, че човечеството да престане да “изхвърля” негативна енергия навън – в който и да е от другите светове.

Второ, Крион ви напомня за Огнената Енергосистема, към която преминават и планетата, и човечеството. Новата система за осигуряване на енергия ще позволи на човечеството да премине на качествено ново еволюционно ниво. Пристигналият Животворящ Огън ще може да трансформира цялата негативна енергия, която все още остава на планетата.

И така, “тъмните” си отиват от планетата... Отиват си, за да станат други. За да продължат еволюцията и дори да се върнат на Земята. Да се върнат, за да продължат работата вече в качеството си на ПЪЛНОПРАВНИ СЪЩЕСТВА НА СВЕТЛИНАТА, умеещи да работят с плътните измерения и в плътните измерения. А това е много важно, когато започне Великият Обрат на Вселената и раждането на нови Вселени.
Ох, колко хубаво е, когато бившите непослушни деца на Бога-Творец изведнъж стават авангард на Светлинната Работа. “И последните ще станат първи”... Помните ли тези думи на Великия Пророк? Той сега е с тези, които се евакуират от планетата. Той обгръща с Любовта си всеки от заминаващите. И тази любов на Бащата-Майка към спящите младенци, които ще се събудят, ще опитат майчиното мляко и ще започнат да растат, обкръжени с грижата и Любовта на Семейството на Светлината. Ще започнат да растат дотогава, докато сами започнат да излъчват Любов и да се грижат за другите.

Така че какво можете да правите сега вие, Сътрудниците на Светлината? Можете да се радвате на това, че Тъмнината си отива от планетата. Това е голям празник, който сте заслужили. Но също така можете да отправите към заминаващите най-нежната любов, на която са способни родителите по отношение на техните деца.

Крион, цялото Семейство на Светлината, призовава Сътрудниците на Светлината да извършват медитации и да отправят на заминаващите си “тъмни същности” енергия на най-нежна родителска любов. Вие можете да си ги представите като малки бебета, които грижовните ръце на Семейството на Светлината пренасят на друга планета и слагат в ясли, където те ще започнат да растат КАТО ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА.

И още... представяйте си как децата растат и стават красиви, чисти, прекрасни юноши и девойки. А после... после ги поканете отново на Земята, на ЗЕМЯТА НА БЪДЕЩЕТО и ГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО КАКВО ЩЕ СТАНЕ.

“Тъмните” деца на Земята ще дойдат тук и ще озарят с НОВА СВЕТЛИНА тази планета. И отново ще станат част от нея, само че този път много хармонична част. Нека те образуват кръг, тези юноши и девойки... А вие гледайте... Гледайте кой ще дойде в този кръг? Ще видите ли Божествените Серафими от 12-то измерение? Ще видите ли усмивките на Божествените Демиурги?

Моля ви: НАБЛЮДАВАЙТЕ ТОВА. И нека вашето Сакрално сърце работи в обертона на най-нежните чувства. И трябва да знаете – ВСИЧКО ВЪРВИ ПО ПЛАНА НА БОГА-ТВОРЕЦ.
ВИЕ САМИТЕ ВЕЧЕ СТЕ В ТАЗИ РЕАЛНОСТ, КЪДЕТО ВСИЧКО ВЪРВИ ПО ПЛАНА НА БОГА-ТВОРЕЦ. НО И ВИЕ СТЕ ТВОРЦИ. ЗАТОВА ТВОРЕТЕ ХАРМОНИЧНИ СВЕТОВЕ, КъДЕТО ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА ОТ ВСЕЛЕНАТА СА ЩАСТЛИВИ. ТОВА Е ВАШЕТО ПЪРВОРОДНО ПРАВО – ПРАВОТО НА АНГЕЛИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО ЦЕНТРАЛНО СЛЪНЦЕ.

ТИХО... СЕГА ПРОСТО ТИХО... ЧУВАТЕ ЛИ СТЪПКИ? НЕ, НЕ ПРОСТО ТЪМНИТЕ СИ ОТИВАТ ОТ ПЛАНЕТАТА. НА ПЛАНЕТАТ ИДВА МИР. МИР И ПОКОЙ, КОЙТО ТЯ Е ЗАСЛУЖИЛА. И СИГНАЛИТЕ ЗА ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА ТОЗИ МИР ВЕЧЕ ЗВУЧАТ. УМЕЙТЕ НЕ САМО ДА ГИ ЧУЕТЕ, НО И ДА ГИ ПРИЕМЕТЕ СЪС СЪРЦЕТО СИ. ЗАЩОТО МИРЪТ И ПОКОЯТ В СЪРЦАТА НА СЪТРУДНИЦИТЕ НА СВЕТЛИНАТА – ТОВА Е МИР И ПОКОЙ НА ПЛАНЕТАТА.

ПРОСТО ЗНАЙТЕ, ЧЕ ВИЕ, ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВА СВЕТА, СЪТВОРЯВА НОВА РЕАЛНОСТ.

МИР И ПОКОЙ ВЪВ ВАШИТЕ СЪРЦА –
МИР И ПОКОЙ НА ПЛАНЕТАТА.

И ТОВА Е ТАКА. ТОВА НАИСТИНА Е ТАКА.

Ваш КРИОН – С Любов от Сърцето на Твореца.

01.10. 2012 г.

Превод: Лусесита


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments