Когато Умра - Руми


Когато умра
и ме носят към гроба...,
не мисли, че за този прашен свят
сърцето ми тъгува.

Нека никoй за мене да не плаче,
нека никoй да не каже: „Нещастие!”
Нещастие е да паднеш в плен на сатаната,
нещастие е да заслужиш огъня на Ада...

Когато видиш да ме носят...,
не плачи за моето заминаване,
аз не заминавам,
а пристигам във Вечната обител.

Когато гледаш как ме спускат...,
представи си, че ме издигат.
Всъщност, слънцето и луната едно място напускат,
а на друго пристигат.

На мнозина изглежда като залез,
но всъщност това е зора.
Когато гробът тялото заключи,
тогава душата ще бъде на свобода.

Когато ме оставят в гроба,
не казвай: „Сбогом!”
Помни: гроба е само перде,
а зад него е Рая.

Кое семе не покълва, когато земята го приеме
и не се съживява с нов живот?
Защо тогава те мъчи съмнение
в съживяването на човешкото семе след смъртта?

От бунара винаги изваждаш
пълна кофа с вода,
затова не плаче душата Юсуфова
докато тялото лежи в пръстта.

Затова, по-добре е да затвориш уста,
и нека усмивка лицето ти огрее,
защото това, за което тук сълзи лееш,
там повод ще е за веселие!...

Мевляна Джелаледин - РумиМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments