Книга за Качествата

Стадий на Послушанието

Стадий на Послушанието

14. За да минеш първото голямо стъпало, трябва да се научиш да слушаш Вътрешния си Глас, да намериш Себе си.

15. Вътрешният Глас винаги говори, защото е един за всички.

16. Затова трябва да изчистиш онова, 
което пречи на внимателния ученик да слуша Вътрешния Глас.

17. Щом премахнеш онова, което пречи, тогава Гласът стига до Вътрешните уши. И Неговите звуци са чаровни.

18. Премахни звуците, които идват отвън, за да чуеш Вътрешното.

19. Премахни влиянията (лъчите), идващи от телесното и предметното, 
за да видиш Светлия вид на Безплътното, 
което има за предмет само Вечната Неръкотворна Светлина.

20. Измамните звуци и лъчи (влияния) са от Сатан, 
който е баща на формите и архонт на всичко създадено земно. 
Те се преграждат с отричане от света и славата му, 
с отричане един път завинаги от тях.

21. Послушникът трябва да преодолее Сатан и тогава последният ще му се покори и ще му служи. Първата победа над Сатан става, като се победят Стъпките му. Те се наричат на наш език – Желание.

22. Учи се да познаваш широките пътища на човешкото страдание и ти ще разбереш, 
че страданията се раждат от Желанието. 
Страдаме, когато желаем и не постигаме желанoто. 
Страдаме, защото не знаем какво желаем.

23. А откажем ли се да желаем, не страдаме вече.

24. Страданието ражда нови желания, а желанията раждат връзки. 
Връзките отдалечават крайния миг на нашето освобождение.

Епископ Симеон
Книга за качествата,
Езотерична богомилска книга


Езотерична богомилска книга


Харесай и Сподели!


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments