Багрина Кларк ~ В Новото Битие

С разрешение на Багрина Кларк - откъс от нейната книга "В новото битие", която се подготвя за печат!

Багрина Кларк

В НОВОТО БИТИЕ

ЖИВОТ В СЪРЦЕТО

(Откъс от неиздадена книга на Багрина Кларк)

В книгата са обяснени промените, които се случват със Земята и с хората в настоящия момент; какъв е смисълът на Възнесението; какъв живот ни очаква в петото измерение.


КЪМ ДУШИТЕ, КОИТО ЧАКАТ

Това, за което копнеете, иде!
Това, което храните в душите си,
е реалността на утрешния ден!
Елате в страната на вечната пролет!
Елате в страната на вечното подмладяване!
Елате в страната на Радостта!
Елате в страната на Любовта!
Тя е тъй близо до вас!
Там няма болести и смърт.
Елате да приемете съкровищата,
които ви се падат.
Елате в страната, дето ще намерите тия,
Които ви познават, и които вие познавате. [1][1]Беиса Дуно ( Петър Дънов – Учителя), Свещени думи от Учителя към ученика.
ПРЕДГОВОР


ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ ЗЕМНИ АНГЕЛИ!

Такива сте ─ не го забравяйте! Аз съм представител на Сириус. Участвам в групата работници, които са приели, и то с радост, да работят за Благото на вашата прекрасна Земя. Познат съм под името Самитанас. Всъщност, ние се идентифицираме чрез светлинни кодове, но за удобство съобщавам това име.
Знаете, че Сириус е много светла двойна звезда. Нашата цивилизация е участвала в „засяването“ на Планетата ви и е подпомагала развитието на земната цивилизация. Общата ни история със Земята е много древна. Няма да се връщам назад. Важен е настоящият момент ─ всичко, което е тук и сега.
На този етап от вашия земен живот ние отново участваме активно, като помагаме на Планетата и на земните хора да направят квантовия скок. Помагаме ви да използвате новите условия, които ще дадат възможност на много хора да постигнат Възнесението.
Сега при вас много се пише и говори за тези предстоящи събития. Наистина е реална възможността много хора да преминат в по-висока честота (в по-високо измерение), без да преминават през тъй наречената „смърт“. Принципно (вече го знаете) смърт не съществува. Животът е вечен. Сега ви се дава възможност с телата, които имате, да преминете в по-горно измерение и да продължите развитието си. Това се е случвало и в други времена ─ хора от по- стари цивилизации също са преживели Възнесение. Това е велик акт от човешкото развитие. При всяко възнесение има специфика. Разликата на предстоящото от предишните възнесения е в това, че настоящата човешка цивилизация преминава през огнено кръщение и е свързана с ново равнище на Христовото Съзнание.
Това се отнася за цялата ви Слънчева система. Предстоят и вече са започнали промени във вашите физически и фини тела. Основният процес се изразява в промяна на съзнанието. Дори и да не полагате усилия за разширение на съзнанието си, новите енергии променят работата на клетките. Отключват се центрове и жлези с вътрешна секреция, които досега са били в латентно състояние. Третото измерение не позволяваше това да се случи. Сега с повишаването на вибрациите на Земята поради присъствието на новите енергии, които идват директно от Първоизточника и от Богинята Майка, стана възможно велики закодирани възможности да започнат да се отварят.
Това е велико преживяване. То ви отвежда в един нов свят, за който досега повечето от вас не подозираха, че съществува. Естествено, не е възможно да имате достъп до нещо, за което не знаете, че съществува.
Сега за вас се открива нов свят. Излизането от третото измерение е като да сте били в дълбок тъмен кладенец и да излезете на светлина и простор. Предстоят ви невероятни прекрасни преживявания. Човешкото съзнание ще познае едно друго качество на Любовта и на Светлината. Сегашното ви битие, в което нямахте отговори на много въпроси, се отдръпва и започвате да чувствате лекота. Разделяте се със страховете и тревогите, разделяте се със зависимостите, произтичащи от тежката материя. Може би, най-голямата ви радост ще бъде осъзнаването, че във всеки момент безпрепятствено получавате знание, което преди това не е било достъпно за вас. Чрез новите вибрации светът се разтваря. Виждате с нови очи и чувствате чрез ново сърце. Телата ви са олекотени и освободени от болести. Имате различни желания от онези, които имахте в старото измерение.
Постепенно ще се адаптирате към тази нова среда и ще почувствате възможностите на отворените си сетива. И това не е в някакво ефемерно, необозримо бъдеще. Процесите вече текат и вие реално се премествате към този нов свят. Не очаквайте това да се случи в един миг или в един ден. Това е процес, в който живеете отдавна и той продължава, но вече усещате реално промените. Завесата между световете е изтъняла. Знаците на промяната са все по-осезаеми.
Вашата планета съществува едновременно в четвърто и в пето измерение. Една част от нея остава и с вибрациите на третото измерение ─ там остават низките същности и хората, развили прекомерен егоизъм и желание за власт. Те не могат да резонират с Новата Светлина и с Новите Енергии, затова ще останат в света на ниските вибрации. Всичко е в Божественото Мироздание и никой не е отхвърлен от Божествената Любов. Във времето и тези човешки същества ще преминат през еволюционен процес и ще преодолеят чувството си за отделност от Божественото Единство.
Усещането за единение с Божествената Същност е най-великата радост на душите, които са избрали да преминат през период на дуалност и отделност от Първоизточника.
Осъзнаването, че всичко е Едно и всичко е в Сега, всъщност е завръщането в Първоизточника. Това ви предстои ─ предстои ви този изключителен момент на излизане от дуалността и отделността.
Знайте, че такъв урок са поискали смелите души. Това е експеримент в Божествения живот, който позволява да се узнае колко величествено е Единението с Първосъздателя.
Казвам ви : „На добър час с „В Новото Битие; Живот в Сърцето“ Бъдете Благословени!“

Аз съм Самитанас от Сириус и ви обичам!
БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА

Истинският живот е в Божествената Светлина. Тя е Първоначалната Светлина, която Първоизточникът е излъчил от Себе Си. Тя е силата на Мирозданния Създател, защото е заредена с цялостната информация и с най-чистата и могъща енергия, произлязла от Същността на Създателя. В тази Светлина са проектирани плановете на Единния за сътворяването и развитието на Мирозданието. В нея е най-висшата чистота на Божественото Намерение, с всички негови аспекти. В нея е пълната висша гама на красота и хармония. Това е висша енергия, която съдържа цялостния потенциал за създаването и развитието на Божественото Творение.
В Божествената Светлина не съществуват форми. Тя е бяла светеща енергия, която изразява първоначалното Божествено Битие. Чрез нея Създателят реализира Своите Идеи. В първоначалния си вид Божествената Светлина е в най-висшата вибрация, без да има присъствие на различни вибрационни честоти. Тя обема цялото Мироздание и е призвана да осъществи замисъла на Твореца при всеки Негов порив за съзидание.
Битието на Първоначалната Светлина се изразява в очакване на Божествените пориви на Твореца за съзидание. Тя е като Божествена Утроба, която постоянно се изпълва с още и още Божествени Идеи. Всичко, което съществува като принципи, основни параметри, богатство от аспекти за Божественото съзидание, е записано в Първоначалната Божествена Светлина. Тя е като огромен сейф, пълен с идеи и планове за тяхното изразяване, които Творецът ù е поверил за съхранение в безвремието. В Първоначалната Светлина са музиката, багрите, съвършенството на всичко, което Е. В нея са Божествената безусловна Любов, Истината и Светостта.
Първоначалният вид на Божественото Творение е Светлина в безвремието и безпределността; състояние на неизменност, покой и необятен потенциал за съзидание.
В Божествената начало на началата, преди да съществуват обособени светове, основно присъства Божествената Благодат, изразена чрез Светлината. Тя е първоначалният израз на Божественото Намерение. Нищо не би могло да се случи в Мирозданието, ако Първоизточникът не е бил излъчил Светлината. Тя е Негов изразител и сътворец в по-нататъшното съзидание.
Обособяването на различни честоти, слънца и светове е разгледано в предишната книга „Новата земя ─ обител на радостта; Изгрява културата на сърцето“. И там Светлината е разгледана като основен персонаж и изразител на Твореца в Неговото съзидание. Първоначалната Божествена Светлина в истинското Битие на Бога остава винаги истинна и непроменена. Тя е матрицата и съхранява абсолютната същност на Битието на Създателя.
За човешкия ум е много трудно да си представи това безмерно безвремие от Светлина. Световете, които се проявяват, в основата си са Светлина и затова и вие също сте Светлина и ще се върнете в Първоначалната Светлина. Потопявайте се в Светлината, призовавайте я и, колкото повече оставате в нея, толкова по-успешно ще се придвижвате по обратния път към Първоначалната Божествена Светлина. В нея са цялата Любов, цялата Истина, цялото знание и творчески потенциал. Много въпроси могат да получат отговор, много проблеми могат да бъдат разрешени, ако по-често, умиротворени, оставате разтворени в Светлината. Ще усещате Любов, Благодарност и Покой ─ ще приключите с тревогите и със страховете. Докато сте в Светлината, не мислете за нищо, не се спирайте върху мислите, които преминават през ума ви. Вашето съзнание ще получи нужната информация и точните решения.
СТОЙТЕ В СВЕТЛИНАТА!
СВАЛЕТЕ СТАРИТЕ СИ ОДЕЖДИ

Не говоря за дрехите ви от плат. Старите ви одежди са вашите разбирания за живота, вашите мисли, чувства и действия. Днес е празникът „Преображение Господне“ по нов стил (06.08.2012). Това е денят, когато Иисус Христос се е явил на трима от учениците в светлинното си тяло. Това е новото ви тяло, с което ще засияете в петото измерение. Това ще се постигне чрез повишената ви вибрация, а тя се постига чрез отваряне на сърдечната ви чакра. Щом тя се отвори, сте изпълнени с Любов. Всички ваши мисли, чувства и действия са плод на Любов. Енергията на Любовта ви об-гръща постоянно. Където и да сте, вие излъчвате Светлина и Любов. Вие сте като факел, който осветява пространството и хората в него.
Без да се правите на проповедници и учители, чрез енергията на Любовта преобразявате пространството; внасяте благодатни промени в съзнанието на хората, с които контактувате или срещате по улиците и в обществените места. Не е нужно да обяснявате някому как трябва да преобрази живота си, ако вие вече сте го преобразили. Самото ви присъствие работи вместо думите. Новата ви вибрация повдига вибрацията на пространството, в което се намирате. Отворената ви сърдечна чакра изпълва света около вас с Любов, без да говорите за Любов. Вие излъчвате Любов и сърцата на другите хора започват да резонират с вашата сърдечна чакра и да откликват на тази енергия.
Не е необходимо и не е правилно да променяте другите според разбиранията си. Променяйте себе си ─ така по-успешно ще променяте настоящия си свят. Така ще отваряте прозорец към Новото Битие и за другите.
Когато преодолеете страха, ще свалите една част от старите си дрехи. Когато преодолеете тревогите си, ще свалите друга част от остарелите си одежди. Когато спрете да се притеснявате за утрешния ден и се оставите в ръцете на Създателя, ще постигнете онова спокойствие, което е необходимо за учестяване на вибрациите ви. Когато премахнете вълнението относно материалните придобивки, ще почувствате лекота. Докато в съзнанието ви има тежест заради неудовлетворените ви земни желания, трудно ще напуснете третото измерение.
Не говоря, че трябва да живеете в бедност, а да се освободите от постоянната мисъл за нови и нови материални придобивки. По-важно е да се погрижите материята около вас да е красива и хармонично съчетана. Красотата и хармонията са присъщи на по-високите измерения. Внасянето на красота в третото измерение повдига общата вибрация. Светът ще се преобрази, когато облечете дрехата от Светлина с втъкана в нея Любов. Освобождавайте се от всичко материално, което ви пречи и дразни погледа ви. Позволете на енергиите да се движат свободно.
Облечете за постоянно дрехата на усмивката и вежливостта. Кой какво върши, не е ваша работа. Всеки отговаря сам за себе си. Вие не сте отговорни за деянията на другите. Когато увеличавате в себе си Светлината и излъчвате Любов към света, сте свършили най-важната си работа.
Съчетайте дрехата си от Светлина и Любов с благодарност. Благодарният човек е драг на Бога. Благодарният ще получи Божието благословение и възкачване по спиралата, където ще свети още по-силно.
Освободете се от желанието да спорите и да доказвате правотата си. Всеки е с неговата си истина. В третото измерение тя е относителна. По пътя си всеки е стигнал до някаква истина. По-късно ще я обогати с нови аспекти. Споровете и състезанията раждат антагонизъм. Те са ярък израз на дуалността и на болното его. Докато спорите и се състезавате, изразходвате неправилно енергията си и стоите на едно място. Не препоръчвайте учения и духовни практики ─ всяка душа е избрала своята програма и е предвидила по кой начин да бъде осъществена. Чуждата намеса обикновено наврежда. От вас не се иска нищо друго освен да светите и да обичате. По този начин ефикасно ще преобразявате света.
Ако роптаете и недоволствате, потъвате в дуалността. Оттам може да ви извади единствено благодарността. Ако сте благодарни и за доброто, и за лошото, постигате смирението. Мъдрият човек е смирен ─ той знае, че всичко, което му се случва, е за добро, защото душата му е избрала да премине през това. Съпротивлението задълбочава дуалността и трудностите в живота. Когато егото недоволства и се съпротивлява на програмата, избрана от душата, човек няма покой, нито пък може да се зарадва на нещо от живота.
Детайлите по дрехата ви, пришити от дуалността, са доста. Сваляйте ги един по един и прибавяйте Светлина. И накрая ще имате дреха от Светлина, Любов, Смирение и Благодарност.
Няма друго ─ СВЕТИ И ОБИЧАЙ!

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments