Кутхуми - Световен Учител

Служещ като наш Световен Учител, Кутхуми идва в подкрепа на всеки един от нас в нашето възнесение, в областта на Божествената Истина и разпознаването на тази Истина. 

Той е живял на Земята като Св. ​​Франциск от Асизи; Балтазар, един от мъдреците следвали звездата на детето Исус; и гръцкия философ Питагор.

Ние можем да се обърнем към златисто-жълтия Свещен Огнен Лъч за мъдрост, проникновениe и озарение.

 Носещ Теософията на Земята, неговата дейност е образованието, осигуряване на нежни разбирания за истина и мъдрост чрез голямата си любов към човечеството. 

Казва се, че неговият етерен храм на озарението е една природна катедрала намираща се над хълмовете на Кашмир, Индия.Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com
Няма коментари:

Предоставено от Blogger.